راتینس

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل راتینس :

ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 12,105,300 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در راتینس

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سه تخته رو به جاده رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,105,300 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
15,591,480 ریال
شنبه
1401/03/07
12,110,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,110,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,110,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,110,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
15,591,480 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
15,591,480 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,105,300 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,105,300 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
12,110,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,105,300 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,105,300 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,105,300 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,105,300 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,684,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,684,500 ریال
جمعه
1401/03/27
12,105,300 ریال
شنبه
1401/03/28
12,105,300 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,105,300 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,105,300 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,105,300 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
15,590,600 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
15,590,600 ریال
جمعه
1401/04/03
15,590,600 ریال
شنبه
1401/04/04
15,590,600 ریال
چهار تخته رو به جاده رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,157,900 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
13,158,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,158,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,158,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,158,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
18,195,160 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
18,195,160 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,158,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,158,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
13,158,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,157,900 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,158,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,158,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,158,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,211,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,211,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,158,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,157,900 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,158,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,158,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,158,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
18,195,200 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
18,195,200 ریال
جمعه
1401/04/03
18,195,200 ریال
شنبه
1401/04/04
18,195,200 ریال
سه تخته رو به کوهستان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,158,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
15,591,480 ریال
شنبه
1401/03/07
13,158,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,158,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,158,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,158,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
15,591,480 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
13,158,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,158,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
13,158,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,158,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,158,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,158,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,158,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
13,158,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,158,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,158,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,158,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,158,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
15,590,600 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
15,590,600 ریال
جمعه
1401/04/03
15,590,600 ریال
شنبه
1401/04/04
15,590,600 ریال
چهار تخته روبه کوهستان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,211,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
14,211,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
14,211,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
18,195,160 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
18,195,160 ریال
دوشنبه
1401/03/16
14,211,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,211,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
14,211,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,211,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,211,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,211,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,211,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
14,211,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,211,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,211,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,211,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,211,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
18,195,200 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
18,195,200 ریال
جمعه
1401/04/03
18,195,200 ریال
شنبه
1401/04/04
18,195,200 ریال

قوانین هتل راتینسامکانات هتل راتینس

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل راتینس

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.