هتل ستاره دریا چمخاله

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل ستاره دریا چمخاله :

چمخاله، بعد از پل چمخاله

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل ستاره دریا چمخاله

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
آپارتمان دوبلکس یک خوابه پنج تخته تیپ ۲ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
آپارتمان دوبلکس یک خوابه پنج تخته تیپ ۱ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
آپارتمان یک خوابه چهار تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
آپارتمان سه خوابه نه تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,530,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
18,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
18,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
18,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
21,800,000 ریال
جمعه
1401/03/13
21,800,000 ریال
شنبه
1401/03/14
22,220,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
18,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
18,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
18,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
18,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
18,530,000 ریال
جمعه
1401/03/20
18,530,000 ریال
شنبه
1401/03/21
18,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
18,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
18,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
18,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
18,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
18,530,000 ریال
جمعه
1401/03/27
18,530,000 ریال
شنبه
1401/03/28
18,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
18,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
18,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
18,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,530,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
18,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
18,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
18,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
22,220,000 ریال
جمعه
1401/03/13
22,220,000 ریال
شنبه
1401/03/14
22,220,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
18,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
18,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
18,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
18,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
18,530,000 ریال
جمعه
1401/03/20
18,530,000 ریال
شنبه
1401/03/21
18,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
18,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
18,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
18,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
18,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
18,530,000 ریال
جمعه
1401/03/27
18,530,000 ریال
شنبه
1401/03/28
18,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
18,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
18,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
18,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت نیمه دوبلکس سه تخته کوچک رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,230,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
22,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
26,160,000 ریال
جمعه
1401/03/13
26,160,000 ریال
شنبه
1401/03/14
26,160,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
22,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
22,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
22,230,000 ریال
جمعه
1401/03/20
22,230,000 ریال
شنبه
1401/03/21
22,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
22,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
22,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
22,230,000 ریال
جمعه
1401/03/27
22,230,000 ریال
شنبه
1401/03/28
22,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
22,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت سه تخته تیپ ۱ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,230,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
22,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
26,160,000 ریال
جمعه
1401/03/13
26,160,000 ریال
شنبه
1401/03/14
26,160,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
22,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
22,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
22,230,000 ریال
جمعه
1401/03/20
22,230,000 ریال
شنبه
1401/03/21
22,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
22,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
22,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
22,230,000 ریال
جمعه
1401/03/27
22,230,000 ریال
شنبه
1401/03/28
22,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
22,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت سه تخته تیپ ۲ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,230,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
22,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
26,160,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
22,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
22,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
22,230,000 ریال
جمعه
1401/03/20
22,230,000 ریال
شنبه
1401/03/21
22,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
22,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
22,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
22,230,000 ریال
جمعه
1401/03/27
22,230,000 ریال
شنبه
1401/03/28
22,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
22,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
22,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
22,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت چهار تخته نیمه دوبلکس بزرگ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
26,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
26,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
26,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
31,060,000 ریال
جمعه
1401/03/13
31,060,000 ریال
شنبه
1401/03/14
31,060,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
26,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
26,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
26,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
26,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
26,400,000 ریال
جمعه
1401/03/20
26,400,000 ریال
شنبه
1401/03/21
26,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
26,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
26,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
26,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
26,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
26,400,000 ریال
جمعه
1401/03/27
26,400,000 ریال
شنبه
1401/03/28
26,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
26,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
26,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
26,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
آپارتمان دو خوابه پنج تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
37,980,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
37,980,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
37,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
44,690,000 ریال
جمعه
1401/03/13
44,690,000 ریال
شنبه
1401/03/14
44,690,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
37,980,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
37,980,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
37,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
37,980,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
37,980,000 ریال
جمعه
1401/03/20
37,980,000 ریال
شنبه
1401/03/21
37,980,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
37,980,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
37,980,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
37,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
37,980,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
37,980,000 ریال
جمعه
1401/03/27
37,980,000 ریال
شنبه
1401/03/28
37,980,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
37,980,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
37,980,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
37,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل هتل ستاره دریا چمخاله

ورورد به هتل : ساعت 2 بعدازظهر

خروج از هتل : ساعت 12 ظهر

حداقل سن پذیرش 18 سال است

اقامت کودکان (6 سال و جوان تر ) در صورت استفاده از تخت های موجود در اتاق والدین یا سرپرست، رایگان است.


امکانات هتل هتل ستاره دریا چمخاله

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل ستاره دریا چمخاله

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.