هتل سیروس رودسر

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل سیروس رودسر :

گیلان، رودسر، انتهای خیابان شهدا، مجاور ساحل دریا

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل سیروس رودسر

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
جمعه
1401/09/18
شنبه
1401/09/19
یکشنبه
1401/09/20
دوشنبه
1401/09/21
سه شنبه
1401/09/22
چهارشنبه
1401/09/23
پنجشنبه
1401/09/24
جمعه
1401/09/25
شنبه
1401/09/26
یکشنبه
1401/09/27
دوشنبه
1401/09/28
سه شنبه
1401/09/29
چهارشنبه
1401/09/30
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,590,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
3,590,000 ریال
جمعه
1401/09/18
3,590,000 ریال
شنبه
1401/09/19
3,590,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
3,590,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
3,590,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
3,590,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
پنجشنبه
1401/09/24
جمعه
1401/09/25
شنبه
1401/09/26
3,590,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
3,590,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
3,590,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
3,590,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
3,590,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
4,400,000 ریال
جمعه
1401/09/18
4,400,000 ریال
شنبه
1401/09/19
4,400,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
4,400,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
4,400,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
4,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
پنجشنبه
1401/09/24
جمعه
1401/09/25
شنبه
1401/09/26
4,400,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
4,400,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
4,400,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
4,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
4,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
5,500,000 ریال
جمعه
1401/09/18
5,500,000 ریال
شنبه
1401/09/19
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
پنجشنبه
1401/09/24
جمعه
1401/09/25
شنبه
1401/09/26
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
5,500,000 ریال
جمعه
1401/09/18
5,500,000 ریال
شنبه
1401/09/19
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
پنجشنبه
1401/09/24
جمعه
1401/09/25
شنبه
1401/09/26
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
سوئیت یک خوابه دو تخته رو به جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
6,600,000 ریال
جمعه
1401/09/18
6,600,000 ریال
شنبه
1401/09/19
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
6,600,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
6,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
پنجشنبه
1401/09/24
جمعه
1401/09/25
شنبه
1401/09/26
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
6,600,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
6,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
6,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,250,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
8,250,000 ریال
جمعه
1401/09/18
8,250,000 ریال
شنبه
1401/09/19
8,250,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
8,250,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
8,250,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
8,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
پنجشنبه
1401/09/24
جمعه
1401/09/25
شنبه
1401/09/26
8,250,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
8,250,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
8,250,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
8,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
8,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
سوئیت یک خوابه سه تخته رو به دریا و خیابان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
9,900,000 ریال
جمعه
1401/09/18
9,900,000 ریال
شنبه
1401/09/19
9,900,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
9,900,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
9,900,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
9,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
پنجشنبه
1401/09/24
جمعه
1401/09/25
شنبه
1401/09/26
9,900,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
9,900,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
9,900,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
9,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
9,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
11,000,000 ریال
جمعه
1401/09/18
11,000,000 ریال
شنبه
1401/09/19
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
پنجشنبه
1401/09/24
جمعه
1401/09/25
شنبه
1401/09/26
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16

قوانین هتل هتل سیروس رودسرامکانات هتل هتل سیروس رودسر

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل سیروس رودسر

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.