مجتمع گردشگری آهوان چابکسر

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل مجتمع گردشگری آهوان چابکسر :

چابکسر، کیلومتر 7 جاده چابکسر به رودسر

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در مجتمع گردشگری آهوان چابکسر

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت دو خوابه پنج نفره گل نشان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت یک خوابه دو تخته گل نشان رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل گل نشان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت دو خوابه پنج نفره گل نشان رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت یک خوابه سه نفره گل نشان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت یک خوابه سه نفره گل نشان رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت یک خوابه دو تخته گل نشان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,830,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
16,510,000 ریال
شنبه
1401/04/18
16,510,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
16,510,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
14,830,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,830,000 ریال
جمعه
1401/04/24
14,830,000 ریال
شنبه
1401/04/25
16,510,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
16,510,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
16,510,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
16,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,830,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,830,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت يک خوابه دو تخته گل افشان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,920,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
18,850,000 ریال
شنبه
1401/04/18
18,850,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
18,850,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
16,920,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
16,920,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
16,920,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
16,920,000 ریال
جمعه
1401/04/24
16,920,000 ریال
شنبه
1401/04/25
18,850,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
18,850,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
18,850,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
18,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
16,920,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
16,920,000 ریال
جمعه
1401/04/31
16,920,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت دو خوابه چهار تخته گل افشان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
24,790,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
27,650,000 ریال
شنبه
1401/04/18
27,650,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
27,650,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
24,790,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
24,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
24,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
24,790,000 ریال
جمعه
1401/04/24
24,790,000 ریال
شنبه
1401/04/25
27,650,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
27,650,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
27,650,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
27,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
24,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
24,790,000 ریال
جمعه
1401/04/31
24,790,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
ويلا يک خوابه چهار نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
29,090,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
32,450,000 ریال
شنبه
1401/04/18
32,450,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
32,450,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
29,090,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
29,090,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
29,090,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
29,090,000 ریال
جمعه
1401/04/24
29,090,000 ریال
شنبه
1401/04/25
32,450,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
32,450,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
32,450,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
32,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
29,090,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
29,090,000 ریال
جمعه
1401/04/31
29,090,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت دو خوابه شش نفره گل نشان رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
45,020,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
50,260,000 ریال
شنبه
1401/04/18
50,260,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
50,260,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
45,020,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
45,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
45,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
45,020,000 ریال
جمعه
1401/04/24
45,020,000 ریال
شنبه
1401/04/25
50,260,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
50,260,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
50,260,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
50,260,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
45,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
45,020,000 ریال
جمعه
1401/04/31
45,020,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل مجتمع گردشگری آهوان چابکسر

ورورد به هتل : ساعت 2 بعدازظهر

خروج از هتل : ساعت 12 ظهر

دسترسی به استخر سرپوشیده از ساعت 8:00 صبح تا 10:00 شب در دسترس است

استخر روباز فصلی فقط در فصل گرما  باز است

حداقل سن پذیرش 18 سال است

اقامت کودکان (6 سال و جوان تر ) در صورت استفاده از تخت های موجود در اتاق والدین یا سرپرست، رایگان است.


امکانات هتل مجتمع گردشگری آهوان چابکسر

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل مجتمع گردشگری آهوان چابکسر

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.