نگین استیل

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل نگین استیل :

آستارا، کیلومتر 3 جاده آستارا، کوی استیل، جنب دریاچه استیل

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,000,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در نگین استیل

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل دریاچه و خیابان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
5,824,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
5,824,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
5,824,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
7,280,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
7,280,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
7,280,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
7,280,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
7,280,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
7,280,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
7,280,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
5,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/02
5,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/04
5,000,000 ریال
دو تخته دابل دریاچه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
7,280,000 ریال
شنبه
1401/03/07
5,824,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
5,824,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
5,824,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
5,824,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
5,824,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
7,280,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
7,280,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
7,280,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
7,280,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,280,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,280,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,280,000 ریال
جمعه
1401/03/20
7,280,000 ریال
شنبه
1401/03/21
7,280,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,280,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,280,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,280,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,280,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,280,000 ریال
جمعه
1401/03/27
5,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
5,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
5,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
5,000,000 ریال
سه تخته دریاچه و کوه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
7,024,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
7,024,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
7,024,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,024,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,024,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,780,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
8,780,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
8,780,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,780,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,780,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,780,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,780,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,780,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
6,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
6,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
6,000,000 ریال
چهار تخته دریاچه و کوه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
11,080,000 ریال
شنبه
1401/03/07
8,864,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,864,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
8,864,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,864,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,864,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,080,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
11,080,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,080,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,080,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,080,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,080,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,080,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,080,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,080,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,080,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
7,600,000 ریال
جمعه
1401/04/03
7,600,000 ریال
شنبه
1401/04/04
7,600,000 ریال
چهار تخته دریاچه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
11,080,000 ریال
شنبه
1401/03/07
8,864,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,864,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
8,864,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,864,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,864,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,080,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
11,080,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,080,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,080,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,080,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,080,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,080,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,080,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,080,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,080,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
7,600,000 ریال
جمعه
1401/04/03
7,600,000 ریال
شنبه
1401/04/04
7,600,000 ریال
پنج تخته کوه و دریاچه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
12,580,000 ریال
شنبه
1401/03/07
10,064,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
10,064,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
10,064,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,064,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,064,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
12,580,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
12,580,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
12,580,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,580,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,580,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,580,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,580,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,580,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,580,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,580,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,580,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,580,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,580,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,580,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
8,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
8,600,000 ریال
جمعه
1401/04/03
8,600,000 ریال
شنبه
1401/04/04
8,600,000 ریال

قوانین هتل نگین استیلامکانات هتل نگین استیل

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل نگین استیل

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.