هتل آپارتمان ایساتیس بندر آستارا

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان ایساتیس بندر آستارا :

آستارا، بلوار حسین نژاد، شهرک عباس آباد، کیلومتر سه جاده آستارا از سمت رشت

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,900,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان ایساتیس بندر آستارا

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت دو خوابه برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
4,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
4,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
4,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
4,900,000 ریال
جمعه
1401/04/24
4,900,000 ریال
شنبه
1401/04/25
4,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
4,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
4,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,900,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,900,000 ریال
شنبه
1401/05/01
4,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
4,900,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
4,900,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
4,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
4,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
4,900,000 ریال
جمعه
1401/05/07
4,900,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت دو خوابه برای دو نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
6,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,400,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,400,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت دو خوابه برای سه نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
7,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,900,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,900,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,900,000 ریال
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
13,400,000 ریال
شنبه
1401/04/18
13,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,400,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,400,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت دو خوابه برای پنج نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
14,900,000 ریال
شنبه
1401/04/18
14,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,900,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,900,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,900,000 ریال
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت دو خوابه شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
16,400,000 ریال
شنبه
1401/04/18
16,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
12,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
12,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
12,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
12,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
12,400,000 ریال
جمعه
1401/04/24
12,400,000 ریال
شنبه
1401/04/25
12,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
12,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
12,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
12,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
12,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
12,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت دو خوابه هفت تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
17,900,000 ریال
شنبه
1401/04/18
17,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
13,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
13,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
13,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
13,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
13,900,000 ریال
جمعه
1401/04/24
13,900,000 ریال
شنبه
1401/04/25
13,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
13,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
13,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
13,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
13,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
13,900,000 ریال
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل هتل آپارتمان ایساتیس بندر آستاراامکانات هتل هتل آپارتمان ایساتیس بندر آستارا

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان ایساتیس بندر آستارا

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.