هتل آپارتمان مرزبانی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان مرزبانی :

ماسال، شاندرمن، خیابان شهید عبدالحسین زاده

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 3,450,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان مرزبانی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
3,450,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
3,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
3,450,000 ریال
جمعه
1401/05/21
3,450,000 ریال
شنبه
1401/05/22
3,450,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
3,450,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
3,450,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
3,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
3,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
3,450,000 ریال
جمعه
1401/05/28
3,450,000 ریال
شنبه
1401/05/29
3,450,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
3,450,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
3,450,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
4,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
4,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
4,350,000 ریال
جمعه
1401/06/04
4,350,000 ریال
شنبه
1401/06/05
4,350,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
4,350,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
4,350,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
4,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
4,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
4,350,000 ریال
جمعه
1401/06/11
4,350,000 ریال
شنبه
1401/06/12
4,350,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
4,350,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
4,350,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
4,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
4,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
4,350,000 ریال
سوئیت دو خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
4,150,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/20
4,150,000 ریال
جمعه
1401/05/21
4,150,000 ریال
شنبه
1401/05/22
4,150,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
4,150,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
4,150,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
4,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
4,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
4,150,000 ریال
جمعه
1401/05/28
4,150,000 ریال
شنبه
1401/05/29
4,150,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
4,150,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,150,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,250,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,250,000 ریال
شنبه
1401/06/05
5,250,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,250,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,250,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,250,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,250,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,250,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,250,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,250,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,250,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
4,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/20
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/21
4,500,000 ریال
شنبه
1401/05/22
4,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
4,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
4,500,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
4,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
4,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
4,500,000 ریال
جمعه
1401/05/28
4,500,000 ریال
شنبه
1401/05/29
4,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
4,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/03
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/04
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/05
5,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,700,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,700,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,700,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
4,850,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/20
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/21
4,850,000 ریال
شنبه
1401/05/22
4,850,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
4,850,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
4,850,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
4,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
4,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
4,850,000 ریال
جمعه
1401/05/28
4,850,000 ریال
شنبه
1401/05/29
4,850,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
4,850,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,850,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
6,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
6,150,000 ریال
جمعه
1401/06/04
6,150,000 ریال
شنبه
1401/06/05
6,150,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,150,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,150,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
6,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
6,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
6,150,000 ریال
جمعه
1401/06/11
6,150,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,150,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,150,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,150,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
6,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
6,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
6,150,000 ریال
سوئیت دو خوابه شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
5,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/20
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/21
5,200,000 ریال
شنبه
1401/05/22
5,200,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
5,200,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
5,200,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
5,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
5,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
5,200,000 ریال
جمعه
1401/05/28
5,200,000 ریال
شنبه
1401/05/29
5,200,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
5,200,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,200,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
6,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
6,600,000 ریال
جمعه
1401/06/04
6,600,000 ریال
شنبه
1401/06/05
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
6,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
6,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
6,600,000 ریال
جمعه
1401/06/11
6,600,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
6,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
6,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
6,600,000 ریال

قوانین هتل هتل آپارتمان مرزبانیامکانات هتل هتل آپارتمان مرزبانی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان مرزبانی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.