هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان ملل بندر انزلی :

بندر انزلی، خیابان پاسداران، کیلومتر 4، کوچه 12، سمت راست

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 10,600,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل رو به دريا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
10,600,000 ریال
جمعه
1401/03/06
10,600,000 ریال
شنبه
1401/03/07
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,600,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,600,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
10,600,000 ریال
دو تخته تویین رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,600,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,600,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
10,600,000 ریال
سه تخته روبه دريا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
14,000,000 ریال
جمعه
1401/03/06
14,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
14,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
13,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
13,500,000 ریال
سوئيت يک خوابه پنج تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
17,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
17,500,000 ریال
جمعه
1401/03/06
17,500,000 ریال
شنبه
1401/03/07
17,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
17,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
17,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
17,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
17,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
17,500,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
17,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
17,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
17,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
17,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
17,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
17,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
17,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
17,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
17,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
17,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
17,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
17,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
17,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
17,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
17,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
17,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
17,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
17,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
17,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
17,500,000 ریال

قوانین هتل هتل آپارتمان ملل بندر انزلیامکانات هتل هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.