هتل آپارتمان نخل بندر انزلی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان نخل بندر انزلی :

بندر انزلی، خیابان پاسداران، نرسیده به تالارآرمان، کوچه نهم، کوچه اقاقیا

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 10,300,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان نخل بندر انزلی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
آپارتمان یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
10,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
10,300,000 ریال
جمعه
1401/03/06
10,300,000 ریال
شنبه
1401/03/07
10,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
10,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
10,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
10,300,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
10,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
10,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,300,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,300,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,300,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,300,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
آپارتمان یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,470,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
11,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
11,470,000 ریال
جمعه
1401/03/06
11,470,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
11,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,470,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
11,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,470,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,470,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,470,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,470,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
آپارتمان یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,650,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/05
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/06
12,650,000 ریال
شنبه
1401/03/07
12,650,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,650,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,650,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
12,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
12,650,000 ریال
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
12,650,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,650,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,650,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,650,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,650,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,650,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,650,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,650,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,650,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,650,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,650,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,650,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
آپارتمان دو خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,820,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/05
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/06
13,820,000 ریال
شنبه
1401/03/07
13,820,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,820,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,820,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,820,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,820,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
13,820,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,820,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,820,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,820,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,820,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,820,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,820,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,820,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,820,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,820,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,820,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,820,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,820,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,820,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,820,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,820,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,820,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
آپارتمان دو خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
15,000,000 ریال
جمعه
1401/03/06
15,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
15,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
15,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
15,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
15,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02

قوانین هتل هتل آپارتمان نخل بندر انزلیامکانات هتل هتل آپارتمان نخل بندر انزلی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان نخل بندر انزلی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.