اقامتگاه سنتی علی بابا یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل اقامتگاه سنتی علی بابا یزد :

یزد، خیابان مسجد جامع، کوچه سید رکن الدین

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 3,300,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در اقامتگاه سنتی علی بابا یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
1,900,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
1,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
3,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
3,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
3,300,000 ریال
جمعه
1401/06/04
3,300,000 ریال
شنبه
1401/06/05
3,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
3,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
3,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
3,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
3,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
3,300,000 ریال
جمعه
1401/06/11
3,300,000 ریال
شنبه
1401/06/12
3,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
3,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
3,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
3,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
3,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
3,300,000 ریال
جمعه
1401/06/18
3,300,000 ریال
شنبه
1401/06/19
3,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
3,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
3,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
3,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
3,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
3,300,000 ریال
جمعه
1401/06/25
3,300,000 ریال
شنبه
1401/06/26
3,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
3,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
3,300,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
4,300,000 ریال
جمعه
1401/06/04
4,300,000 ریال
شنبه
1401/06/05
4,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
4,300,000 ریال
جمعه
1401/06/11
4,300,000 ریال
شنبه
1401/06/12
4,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
4,300,000 ریال
جمعه
1401/06/18
4,300,000 ریال
شنبه
1401/06/19
4,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
4,300,000 ریال
جمعه
1401/06/25
4,300,000 ریال
شنبه
1401/06/26
4,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
4,300,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
4,300,000 ریال
جمعه
1401/06/04
4,300,000 ریال
شنبه
1401/06/05
4,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
4,300,000 ریال
جمعه
1401/06/11
4,300,000 ریال
شنبه
1401/06/12
4,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
4,300,000 ریال
جمعه
1401/06/18
4,300,000 ریال
شنبه
1401/06/19
4,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
4,300,000 ریال
جمعه
1401/06/25
4,300,000 ریال
شنبه
1401/06/26
4,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
4,300,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,300,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,300,000 ریال
شنبه
1401/06/05
5,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,300,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,300,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,300,000 ریال
جمعه
1401/06/18
5,300,000 ریال
شنبه
1401/06/19
5,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
5,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
5,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
5,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
5,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
5,300,000 ریال
جمعه
1401/06/25
5,300,000 ریال
شنبه
1401/06/26
5,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
5,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
5,300,000 ریال

قوانین هتل اقامتگاه سنتی علی بابا یزد


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل اقامتگاه سنتی علی بابا یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.