اقامتگاه سنتی پارس یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل اقامتگاه سنتی پارس یزد :

یزد، خیابان امام خمینی، خیابان فهادان، جنب درمانگاه فهادان

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,500,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در اقامتگاه سنتی پارس یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/05
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/08
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
9,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
9,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
9,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
9,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
9,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
9,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/05
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
11,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
11,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
11,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
11,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/07
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/08
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
13,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
13,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
13,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
13,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
13,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
13,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
13,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
13,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
13,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
13,000,000 ریال
جمعه
1401/07/29
13,000,000 ریال
شنبه
1401/07/30
13,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03

قوانین هتل اقامتگاه سنتی پارس یزد


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل اقامتگاه سنتی پارس یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.