هتل باغ مشیرالممالک یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل باغ مشیرالممالک یزد :

آدرس هتل باغ مشیرالممالک یزد "یزد، خیابان انقلاب، بلوار مشیر."

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل باغ مشیرالممالک یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت دو تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
18,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
18,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
18,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
18,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
18,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
18,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
18,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
18,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
18,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
18,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
18,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
18,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
18,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
18,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
18,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
18,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
18,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
18,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
18,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
18,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
18,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
18,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
18,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
18,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
18,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
18,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
18,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
18,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
18,000,000 ریال
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
20,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
20,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
20,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
20,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
20,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
20,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
20,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
20,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
20,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
20,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
20,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
20,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
20,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
20,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
20,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
20,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
20,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
20,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
20,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
20,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
20,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
20,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
20,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
20,000,000 ریال
چهار تخته ویژه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
20,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
20,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/02
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/03
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/04
ظرفیت تکمیل
کانکت پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
26,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
26,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
26,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
26,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
26,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
26,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
26,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
26,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
26,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
26,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
26,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
26,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
26,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
26,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
26,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
26,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
26,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
26,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
26,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
26,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
26,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
26,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
26,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
26,000,000 ریال
کانکت شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
28,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
28,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
28,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
28,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
28,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
28,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
28,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
28,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
28,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
28,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
28,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
28,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
28,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
28,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
28,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
28,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
28,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
28,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
28,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
28,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
28,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
28,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
28,500,000 ریال
جمعه
1401/04/03
28,500,000 ریال
شنبه
1401/04/04
28,500,000 ریال

قوانین هتل هتل باغ مشیرالممالک یزدامکانات هتل هتل باغ مشیرالممالک یزد

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل باغ مشیرالممالک یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.