هتل داد یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 88
آدرس هتل هتل داد یزد :

یزد خیابان دهم فروردین

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل چهار ستاره داد یزد در نودسال پیش در نزدیکی امیرچخماق ساخته ودر1380 بازسازی گردید

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل داد یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوییت رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
یک تخته استاندارد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین 95 ساله رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
19,950,000 ریال
جمعه
1401/07/15
19,950,000 ریال
شنبه
1401/07/16
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/07/18
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/19
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
19,950,000 ریال
جمعه
1401/07/22
19,950,000 ریال
شنبه
1401/07/23
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
19,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
19,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
21,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
21,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
21,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
21,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
21,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
21,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل 95 ساله رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
19,950,000 ریال
جمعه
1401/07/15
19,950,000 ریال
شنبه
1401/07/16
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
19,950,000 ریال
جمعه
1401/07/22
19,950,000 ریال
شنبه
1401/07/23
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
19,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
19,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
21,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
21,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
21,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
21,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
21,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل اندرونی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
20,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
20,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
20,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
20,900,000 ریال
شنبه
1401/07/16
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
20,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
20,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/22
20,900,000 ریال
شنبه
1401/07/23
20,900,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/07/25
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/26
20,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
20,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
20,900,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
22,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
22,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل رو به حیاط رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,660,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
21,660,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
21,660,000 ریال
جمعه
1401/07/15
21,660,000 ریال
شنبه
1401/07/16
21,660,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/07/18
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/19
21,660,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
21,660,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/22
21,660,000 ریال
شنبه
1401/07/23
21,660,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
21,660,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
21,660,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
21,660,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
21,660,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
21,660,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
22,800,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
22,800,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
22,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
22,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
22,800,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین رو به حیاط رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,660,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
21,660,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/15
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/07/16
21,660,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
21,660,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
21,660,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
21,660,000 ریال
جمعه
1401/07/22
21,660,000 ریال
شنبه
1401/07/23
21,660,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
21,660,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
21,660,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
21,660,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
21,660,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
21,660,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
22,800,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
22,800,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
22,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
22,800,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
28,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
28,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
28,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
28,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
28,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
28,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
28,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
28,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
28,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
28,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
28,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
28,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
28,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
28,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
28,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
28,500,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
30,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
30,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
30,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
30,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
30,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
30,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته (سه تخت سینگل) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
28,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
28,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
28,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
28,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
28,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
28,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
28,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
28,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
28,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
28,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
28,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
28,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
28,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
28,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
28,500,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
30,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
30,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
30,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
30,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
30,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
30,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
کانکت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
37,905,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
37,905,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
37,905,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
37,905,000 ریال
جمعه
1401/07/15
37,905,000 ریال
شنبه
1401/07/16
37,905,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
37,905,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
37,905,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
37,905,000 ریال
جمعه
1401/07/22
37,905,000 ریال
شنبه
1401/07/23
37,905,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
37,905,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
37,905,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
37,905,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
37,905,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
37,905,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
39,900,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
39,900,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
39,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
39,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
39,900,000 ریال
جمعه
1401/08/06
39,900,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
38,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
38,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/15
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/07/16
38,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
38,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
38,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
38,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
38,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
38,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
38,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
38,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
38,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
38,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
38,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
40,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
40,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
40,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
40,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
40,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
40,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل هتل داد یزدامکانات هتل هتل داد یزد

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل داد یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.