هتل داد یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 88
آدرس هتل هتل داد یزد :

یزد خیابان دهم فروردین

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل چهار ستاره داد یزد در نودسال پیش در نزدیکی امیرچخماق ساخته ودر1380 بازسازی گردید

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل داد یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوییت رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
یک تخته استاندارد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,450,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
7,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
7,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
7,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,900,000 ریال
جمعه
1401/03/20
7,900,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,900,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,900,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,900,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,900,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,900,000 ریال 8,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,900,000 ریال 7,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,900,000 ریال 8,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
7,450,000 ریال 8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
8,500,000 ریال 8,500,000 ریال
جمعه
1401/04/03
7,450,000 ریال 7,450,000 ریال
شنبه
1401/04/04
7,450,000 ریال 8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
8,500,000 ریال 7,450,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
7,450,000 ریال 8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
8,500,000 ریال 8,500,000 ریال
دو تخته تویین 95 ساله رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/13
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/14
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/20
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
11,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
11,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
11,000,000 ریال
دو تخته دابل 95 ساله رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/13
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/14
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/20
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
11,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
11,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
11,000,000 ریال
دو تخته دابل اندرونی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/20
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
12,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
12,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
12,000,000 ریال
دو تخته دابل رو به حیاط رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/20
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
13,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
13,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
13,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
13,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
13,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
13,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
13,000,000 ریال
دو تخته تویین رو به حیاط رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/14
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/20
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,150,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,150,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
13,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
13,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
13,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
13,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
13,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
13,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
13,000,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
21,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
21,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
21,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
21,530,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
21,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
21,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
21,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
21,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
21,530,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
21,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
21,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
21,530,000 ریال
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
21,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
21,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
15,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/03
15,500,000 ریال
شنبه
1401/04/04
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/05
15,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
15,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
15,500,000 ریال 15,500,000 ریال
سه تخته (سه تخت سینگل) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
21,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
21,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
21,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
21,530,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
21,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
21,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
21,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
21,530,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
21,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
21,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
21,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
21,530,000 ریال
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
21,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
21,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/02
15,500,000 ریال
جمعه
1401/04/03
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/04
15,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
15,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
15,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
26,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
26,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
26,510,000 ریال
جمعه
1401/03/13
26,510,000 ریال
شنبه
1401/03/14
26,510,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
26,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
26,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
26,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
26,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
26,510,000 ریال
جمعه
1401/03/20
26,510,000 ریال
شنبه
1401/03/21
26,510,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
26,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
26,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
26,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
26,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
26,510,000 ریال
جمعه
1401/03/27
26,510,000 ریال
شنبه
1401/03/28
26,510,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
26,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
26,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
26,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
18,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
18,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
18,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
18,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
18,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
18,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
18,000,000 ریال
کانکت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
26,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
26,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
26,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
26,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
26,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
26,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
26,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
26,510,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
26,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
26,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
26,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
26,510,000 ریال
جمعه
1401/03/27
26,510,000 ریال
شنبه
1401/03/28
26,510,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
26,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
26,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
26,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
18,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
18,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
18,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
18,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
18,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
18,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
18,000,000 ریال

قوانین هتل هتل داد یزدامکانات هتل هتل داد یزد

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل داد یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.