هتل راه و ما یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل راه و ما یزد :

یزد، صفائیه، بلوار شهید قندی، رو به روی بیمارستان شهید صدوقی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,100,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل راه و ما یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,100,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
5,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
5,100,000 ریال
جمعه
1401/05/21
5,100,000 ریال
شنبه
1401/05/22
5,100,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
5,100,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
5,100,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
5,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
5,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
5,100,000 ریال
جمعه
1401/05/28
5,100,000 ریال
شنبه
1401/05/29
5,100,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
5,100,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,100,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
8,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
8,510,000 ریال
جمعه
1401/05/21
8,510,000 ریال
شنبه
1401/05/22
8,510,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
8,510,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
8,600,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
8,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
8,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
8,600,000 ریال
جمعه
1401/05/28
8,600,000 ریال
شنبه
1401/05/29
8,600,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
8,600,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
8,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
8,510,000 ریال
جمعه
1401/05/21
8,510,000 ریال
شنبه
1401/05/22
8,510,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
8,510,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
8,600,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
8,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
8,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
8,600,000 ریال
جمعه
1401/05/28
8,600,000 ریال
شنبه
1401/05/29
8,600,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
8,600,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
11,000,000 ریال
جمعه
1401/05/21
11,000,000 ریال
شنبه
1401/05/22
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
11,200,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
11,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
11,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
11,300,000 ریال
جمعه
1401/05/28
11,300,000 ریال
شنبه
1401/05/29
11,300,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
11,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
11,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,530,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
13,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
13,100,000 ریال
جمعه
1401/05/21
13,100,000 ریال
شنبه
1401/05/22
13,100,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
13,100,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
13,530,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
13,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
13,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
13,530,000 ریال
جمعه
1401/05/28
13,530,000 ریال
شنبه
1401/05/29
13,530,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
13,530,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
13,530,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,230,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
15,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
15,750,000 ریال
جمعه
1401/05/21
15,750,000 ریال
شنبه
1401/05/22
15,750,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
15,750,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
16,230,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
16,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
16,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
16,230,000 ریال
جمعه
1401/05/28
16,230,000 ریال
شنبه
1401/05/29
16,230,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
16,230,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
16,230,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17

قوانین هتل هتل راه و ما یزد


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل راه و ما یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.