هتل سنتی مهر

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل سنتی مهر :

یزد خیابان قیام کوچه لب خندق هتل سنتی مهر

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

 هتل سه ستاره سنتی مهر درنزدیکی امیرچخماق  با 250سال قدمت از زمان سلسله قاجاریه بنا گردیده 

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل سنتی مهر

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,980,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
5,980,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
5,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/16
5,980,000 ریال
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
5,980,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
5,980,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/22
5,980,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
5,980,000 ریال
شنبه
1401/04/25
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/26
5,980,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/28
5,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/30
5,980,000 ریال
جمعه
1401/04/31
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,980,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
5,980,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
5,980,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
5,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,980,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
5,980,000 ریال
جمعه
1401/04/17
5,980,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,980,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,980,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,980,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,980,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,980,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,980,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,980,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,980,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,980,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,980,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,980,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,980,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,870,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/17
8,870,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,870,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,870,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,870,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,870,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,870,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/17
8,870,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,870,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,870,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,870,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,870,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,870,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/17
8,870,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,870,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,870,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,870,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,870,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,870,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/17
8,870,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,870,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,870,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,870,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,870,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,870,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,870,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,870,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,350,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
13,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
13,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
13,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
13,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
13,350,000 ریال
جمعه
1401/04/17
13,350,000 ریال
شنبه
1401/04/18
13,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
13,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
13,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
13,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
13,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
13,350,000 ریال
جمعه
1401/04/24
13,350,000 ریال
شنبه
1401/04/25
13,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
13,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
13,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
13,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
13,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
13,350,000 ریال
جمعه
1401/04/31
13,350,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته ویژه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
15,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
15,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
15,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
15,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
15,600,000 ریال
جمعه
1401/04/17
15,600,000 ریال
شنبه
1401/04/18
15,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
15,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
15,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
15,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
15,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
15,600,000 ریال
جمعه
1401/04/24
15,600,000 ریال
شنبه
1401/04/25
15,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
15,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
15,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
15,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
15,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
15,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
15,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته ویژه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
15,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
15,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/17
15,600,000 ریال
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
15,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/21
15,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
15,600,000 ریال
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
15,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/27
15,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/29
15,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/31
15,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته ویژه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,750,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
17,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
17,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/16
17,750,000 ریال
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
17,750,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
17,750,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/22
17,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
17,750,000 ریال
شنبه
1401/04/25
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/26
17,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/28
17,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/30
17,750,000 ریال
جمعه
1401/04/31
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته ویژه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,750,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
17,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
17,750,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
17,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
17,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
17,750,000 ریال
جمعه
1401/04/17
17,750,000 ریال
شنبه
1401/04/18
17,750,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
17,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
17,750,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
17,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
17,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
17,750,000 ریال
جمعه
1401/04/24
17,750,000 ریال
شنبه
1401/04/25
17,750,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
17,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
17,750,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
17,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
17,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
17,750,000 ریال
جمعه
1401/04/31
17,750,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته دوبلکس ویژه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,850,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
18,850,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
18,850,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
18,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
18,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
18,850,000 ریال
جمعه
1401/04/17
18,850,000 ریال
شنبه
1401/04/18
18,850,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
18,850,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
18,850,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
18,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
18,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
18,850,000 ریال
جمعه
1401/04/24
18,850,000 ریال
شنبه
1401/04/25
18,850,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
18,850,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
18,850,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
18,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
18,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
18,850,000 ریال
جمعه
1401/04/31
18,850,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته دوبلکس ویژه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,850,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
18,850,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
18,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/17
18,850,000 ریال
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
18,850,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/21
18,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
18,850,000 ریال
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
18,850,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/27
18,850,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/29
18,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/31
18,850,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته vip رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
22,000,000 ریال
جمعه
1401/04/17
22,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
22,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
22,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
22,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
22,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/17
22,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/21
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
22,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/27
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/29
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/31
22,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته VIP پلاس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
25,150,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
25,150,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
25,150,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
25,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/16
25,150,000 ریال
جمعه
1401/04/17
25,150,000 ریال
شنبه
1401/04/18
25,150,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
25,150,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
25,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
25,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
25,150,000 ریال
شنبه
1401/04/25
25,150,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
25,150,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/28
25,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
25,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
25,150,000 ریال
جمعه
1401/04/31
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته VIP پلاس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
25,150,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
25,150,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
25,150,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
25,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
25,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
25,150,000 ریال
جمعه
1401/04/17
25,150,000 ریال
شنبه
1401/04/18
25,150,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
25,150,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
25,150,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
25,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
25,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
25,150,000 ریال
جمعه
1401/04/24
25,150,000 ریال
شنبه
1401/04/25
25,150,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
25,150,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
25,150,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
25,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
25,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
25,150,000 ریال
جمعه
1401/04/31
25,150,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل سنتی مهرامکانات هتل هتل سنتی مهر

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل سنتی مهر

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.