هتل سنتی والی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 17
آدرس هتل هتل سنتی والی :

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی بازار شاهزاده فاضل، کوچه گازرگاه

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل سنتی والی دردوره صفوی باقدمت چهارصد سال ساخته شده ودرسال 1385بازسازی گردیده این هتل دو حیات درونی وبیرونی دارد 

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل سنتی والی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته زیرزمین بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
چهارتخته vip رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته(اقامت 8 ساعت) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته برای یک نفر(8ساعت اقامت) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
5,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
5,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
5,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
5,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
5,000,000 ریال
جمعه
1401/07/29
5,000,000 ریال
شنبه
1401/07/30
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,000,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,000,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
11,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
11,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
11,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
11,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
11,000,000 ریال
جمعه
1401/07/29
11,000,000 ریال
شنبه
1401/07/30
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
15,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
15,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
15,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
15,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
15,000,000 ریال
جمعه
1401/07/29
15,000,000 ریال
شنبه
1401/07/30
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل هتل سنتی والیامکانات هتل هتل سنتی والی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل سنتی والی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.