هتل سنتی والی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 17
آدرس هتل هتل سنتی والی :

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی بازار شاهزاده فاضل، کوچه گازرگاه

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل سنتی والی دردوره صفوی باقدمت چهارصد سال ساخته شده ودرسال 1385بازسازی گردیده این هتل دو حیات درونی وبیرونی دارد 

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل سنتی والی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته زیرزمین بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته برای یک نفر(8ساعت اقامت) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته(اقامت 8 ساعت) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
5,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
5,000,000 ریال 5,000,000 ریال 5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
7,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
7,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
11,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
7,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
14,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
20,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
20,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
چهارتخته vip رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
20,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
20,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
20,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
20,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
8,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
8,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
9,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
9,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
19,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
19,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
19,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
19,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل هتل سنتی والیامکانات هتل هتل سنتی والی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل سنتی والی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.