هتل شرق یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل شرق یزد :

یزد، خیابان امام خمینی، خیابان مسجد جامع، کوچه هشتم

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل شرق یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
4,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
4,400,000 ریال
جمعه
1401/03/06
4,400,000 ریال
شنبه
1401/03/07
4,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
4,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
4,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
4,400,000 ریال
جمعه
1401/03/13
4,400,000 ریال
شنبه
1401/03/14
4,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
4,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,400,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,400,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,400,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,400,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
6,000,000 ریال
جمعه
1401/03/06
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
8,000,000 ریال
جمعه
1401/03/06
8,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
8,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/06
10,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
10,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
10,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02

قوانین هتل هتل شرق یزدامکانات هتل هتل شرق یزد

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل شرق یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.