هتل فاضلی یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 3,800,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل فاضلی یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
3,200,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
3,200,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
3,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
3,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
3,800,000 ریال
جمعه
1401/06/04
3,800,000 ریال
شنبه
1401/06/05
3,800,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
3,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
3,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
3,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
3,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
3,800,000 ریال
جمعه
1401/06/11
3,800,000 ریال
شنبه
1401/06/12
3,800,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
3,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
3,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
3,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
3,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
3,800,000 ریال
جمعه
1401/06/18
3,800,000 ریال
شنبه
1401/06/19
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/06/20
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/21
3,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
4,400,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
3,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
3,800,000 ریال
دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,200,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,200,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
7,000,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,000,000 ریال
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
8,200,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,200,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
9,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
9,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
9,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
9,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
9,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
9,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/23
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
9,000,000 ریال
سوئیت یک خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
9,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
9,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
11,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
11,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
11,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
11,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
11,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
11,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
12,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
12,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
11,000,000 ریال

قوانین هتل هتل فاضلی یزدامکانات هتل هتل فاضلی یزد

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل فاضلی یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.