هتل فیروزه یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل فیروزه یزد :

یزد خیابان مهدی جنب بانک رفاه

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل سه ستاره فیروزه در سال1394 ساخته شد

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل فیروزه یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
سینگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
2,850,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
2,850,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
3,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
3,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
3,600,000 ریال
جمعه
1401/06/04
3,600,000 ریال
شنبه
1401/06/05
3,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
3,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
3,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
3,600,000 ریال
شنبه
1401/06/12
3,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
3,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
3,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
4,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
4,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
4,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
4,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
4,000,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
5,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
6,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
6,600,000 ریال
جمعه
1401/06/04
6,600,000 ریال
شنبه
1401/06/05
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
6,600,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
7,000,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
5,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
6,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
6,600,000 ریال
جمعه
1401/06/04
6,600,000 ریال
شنبه
1401/06/05
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
6,600,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
7,000,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
7,600,000 ریال
جمعه
1401/06/04
7,600,000 ریال
شنبه
1401/06/05
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
7,600,000 ریال
شنبه
1401/06/12
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,000,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/03
7,600,000 ریال
جمعه
1401/06/04
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/05
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/07
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/12
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/14
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/16
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/18
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/06/20
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/22
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/24
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/26
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/28
8,000,000 ریال
چهار تخته زیر زمین بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,600,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,600,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
8,600,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/18
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/19
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/06/20
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
9,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
9,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
9,000,000 ریال

قوانین هتل هتل فیروزه یزدامکانات هتل هتل فیروزه یزد

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل فیروزه یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.