هتل لاله یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 40
آدرس هتل هتل لاله یزد :

یزد بلوار بسیج جنب آب انبار

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل سه ستاره لاله یزد در دروره قاجارساخته ودر سال1382بازسازی گردید

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل لاله یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوییت پنج تخته حوض خانه و پنج دری رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
سوییت رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
یک تخته زیر زمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
3,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
3,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,500,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,500,000 ریال
شنبه
1401/06/05
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,500,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,500,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
5,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
5,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
5,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
5,000,000 ریال
یک تخته همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,635,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
3,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
6,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
6,900,000 ریال
جمعه
1401/06/04
6,900,000 ریال
شنبه
1401/06/05
6,900,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,900,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
6,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
6,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
6,900,000 ریال
جمعه
1401/06/11
6,900,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,900,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,900,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/18
5,635,000 ریال
شنبه
1401/06/19
5,635,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/21
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/22
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/23
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/24
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/25
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/26
5,635,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
5,635,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
5,635,000 ریال
دو تخته تویین زیر زمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,500,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,500,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
8,500,000 ریال
جمعه
1401/06/25
8,500,000 ریال
شنبه
1401/06/26
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,500,000 ریال
دو تخته تویین همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,556,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
9,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/03
9,800,000 ریال
جمعه
1401/06/04
9,800,000 ریال
شنبه
1401/06/05
9,800,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
9,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
9,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
9,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
9,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
9,800,000 ریال
جمعه
1401/06/11
9,800,000 ریال
شنبه
1401/06/12
9,800,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
9,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
9,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/18
9,556,500 ریال
شنبه
1401/06/19
9,556,500 ریال
یکشنبه
1401/06/20
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/21
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/22
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/23
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/24
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/25
9,556,500 ریال
شنبه
1401/06/26
9,556,500 ریال
یکشنبه
1401/06/27
9,556,500 ریال
دوشنبه
1401/06/28
9,556,500 ریال
سه تخته زیر زمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
7,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
10,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
10,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
10,900,000 ریال
جمعه
1401/06/04
10,900,000 ریال
شنبه
1401/06/05
10,900,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
10,900,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
10,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
10,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
10,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
10,900,000 ریال
جمعه
1401/06/11
10,900,000 ریال
شنبه
1401/06/12
10,900,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
10,900,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
10,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
10,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
11,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
11,500,000 ریال
جمعه
1401/06/18
11,500,000 ریال
شنبه
1401/06/19
11,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
11,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
11,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
11,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
11,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
11,500,000 ریال
جمعه
1401/06/25
11,500,000 ریال
شنبه
1401/06/26
11,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
11,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
11,500,000 ریال
سه تخته همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,558,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
7,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
12,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
12,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
12,900,000 ریال
جمعه
1401/06/04
12,900,000 ریال
شنبه
1401/06/05
12,900,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
12,900,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
12,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
12,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
12,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
12,900,000 ریال
جمعه
1401/06/11
12,900,000 ریال
شنبه
1401/06/12
12,900,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
12,900,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
12,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/18
12,558,000 ریال
شنبه
1401/06/19
12,558,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/21
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/22
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/23
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/24
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/25
12,558,000 ریال
شنبه
1401/06/26
12,558,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
12,558,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
12,558,000 ریال
چهار تخته زیر زمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
12,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
12,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
12,900,000 ریال
جمعه
1401/06/04
12,900,000 ریال
شنبه
1401/06/05
12,900,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
12,900,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
12,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
12,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
12,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
12,900,000 ریال
جمعه
1401/06/11
12,900,000 ریال
شنبه
1401/06/12
12,900,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
12,900,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
12,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
12,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
13,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
13,500,000 ریال
جمعه
1401/06/18
13,500,000 ریال
شنبه
1401/06/19
13,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
13,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
13,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
13,500,000 ریال
جمعه
1401/06/25
13,500,000 ریال
شنبه
1401/06/26
13,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
13,500,000 ریال
چهار تخته همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,869,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
9,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
9,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
14,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
14,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
14,900,000 ریال
جمعه
1401/06/04
14,900,000 ریال
شنبه
1401/06/05
14,900,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
14,900,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
14,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
14,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
14,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
14,900,000 ریال
جمعه
1401/06/11
14,900,000 ریال
شنبه
1401/06/12
14,900,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
14,900,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
14,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
14,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
14,869,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
14,869,500 ریال
جمعه
1401/06/18
14,869,500 ریال
شنبه
1401/06/19
14,869,500 ریال
یکشنبه
1401/06/20
14,869,500 ریال
دوشنبه
1401/06/21
14,869,500 ریال
سه شنبه
1401/06/22
14,869,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
14,869,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
14,869,500 ریال
جمعه
1401/06/25
14,869,500 ریال
شنبه
1401/06/26
14,869,500 ریال
یکشنبه
1401/06/27
14,869,500 ریال
دوشنبه
1401/06/28
14,869,500 ریال
دو تخته دابل VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
18,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
18,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
18,500,000 ریال
جمعه
1401/06/04
18,500,000 ریال
شنبه
1401/06/05
18,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
18,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
18,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
18,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
18,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
18,500,000 ریال
جمعه
1401/06/11
18,500,000 ریال
شنبه
1401/06/12
18,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
18,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
18,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
18,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
15,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
15,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
15,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
15,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
15,000,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج تخته همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,744,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
16,744,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
16,744,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
25,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
25,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
25,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
25,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
25,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
25,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
25,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
25,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
25,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
25,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
25,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
25,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
25,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
25,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
25,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
16,744,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
16,744,000 ریال
جمعه
1401/06/18
16,744,000 ریال
شنبه
1401/06/19
16,744,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
16,744,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
16,744,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
16,744,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
16,744,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
16,744,000 ریال
جمعه
1401/06/25
16,744,000 ریال
شنبه
1401/06/26
16,744,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
16,744,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
16,744,000 ریال
سوئیت دوبلکس چهار تخته همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,744,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
16,744,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
16,744,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
18,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
18,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
18,500,000 ریال
جمعه
1401/06/04
18,500,000 ریال
شنبه
1401/06/05
18,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
18,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
18,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
18,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
18,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
18,500,000 ریال
جمعه
1401/06/11
18,500,000 ریال
شنبه
1401/06/12
18,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
18,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
18,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
18,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
16,744,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
16,744,000 ریال
جمعه
1401/06/18
16,744,000 ریال
شنبه
1401/06/19
16,744,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
16,744,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
16,744,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
16,744,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
16,744,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
16,744,000 ریال
جمعه
1401/06/25
16,744,000 ریال
شنبه
1401/06/26
16,744,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
16,744,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
16,744,000 ریال
سوئیت سه تخته حوض خانه VIP همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
20,608,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
20,608,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
20,608,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
25,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
25,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
25,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
25,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
25,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
25,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
25,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
25,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
25,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
25,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
25,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
25,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
25,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
25,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
25,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
20,608,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
20,608,000 ریال
جمعه
1401/06/18
20,608,000 ریال
شنبه
1401/06/19
20,608,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
20,608,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
20,608,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
20,608,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
20,608,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
20,608,000 ریال
جمعه
1401/06/25
20,608,000 ریال
شنبه
1401/06/26
20,608,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
20,608,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
20,608,000 ریال

قوانین هتل هتل لاله یزدامکانات هتل هتل لاله یزد

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل لاله یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.