هتل لب خندق

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 11
آدرس هتل هتل لب خندق :

یزد خیابان قیام کوچه لب خندق

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,350,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل سه ستاره لب خندق در دوره قاجارایه بناشده ودرسال1389 بازسازی شده و درگروه هتلهای زنجیره ای مهرقرارگرفته

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل لب خندق

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,350,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
5,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
5,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
5,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
5,350,000 ریال
جمعه
1401/03/13
5,350,000 ریال
شنبه
1401/03/14
5,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
5,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
5,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
5,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
5,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
5,350,000 ریال
جمعه
1401/03/20
5,350,000 ریال
شنبه
1401/03/21
5,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
5,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
5,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
5,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
5,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
5,350,000 ریال
جمعه
1401/03/27
5,350,000 ریال
شنبه
1401/03/28
5,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
5,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
5,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
5,350,000 ریال 5,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
8,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,200,000 ریال
جمعه
1401/03/13
13,800,000 ریال
شنبه
1401/03/14
8,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
13,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,800,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,200,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
12,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
12,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
12,800,000 ریال
جمعه
1401/03/13
12,800,000 ریال
شنبه
1401/03/14
12,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
12,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,800,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,800,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,800,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,800,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
13,800,000 ریال
جمعه
1401/03/13
13,800,000 ریال
شنبه
1401/03/14
13,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
13,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,800,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,800,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,800,000 ریال
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
13,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
چهارتخته دوبلکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
14,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
14,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
14,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
14,600,000 ریال
جمعه
1401/03/13
14,600,000 ریال
شنبه
1401/03/14
14,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
14,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
14,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,600,000 ریال
جمعه
1401/03/20
14,600,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل هتل لب خندقامکانات هتل هتل لب خندق

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل لب خندق

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.