هتل پارسیان صفائیه یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل پارسیان صفائیه یزد :

Yazd, Safaeih، Mohammad Reza Karimi Yazdi, Iran

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل پارسیان صفائیه یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت یک خوابه چهار تخته باغ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
یک تخته باغ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,910,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
7,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,910,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,910,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,910,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,910,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,910,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,910,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,910,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,910,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,910,000 ریال
شنبه
1401/05/01
6,910,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
6,910,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
6,910,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
6,910,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
6,910,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
6,910,000 ریال
جمعه
1401/05/07
6,910,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
یک تخته جدید رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
7,520,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,520,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,520,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,520,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,520,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,520,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
7,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
7,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
7,500,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
7,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
7,500,000 ریال
جمعه
1401/05/07
7,500,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین باغ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
10,790,000 ریال
شنبه
1401/04/18
10,790,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,790,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,790,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
10,200,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
10,200,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
10,200,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
10,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
10,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
10,200,000 ریال
جمعه
1401/05/07
10,200,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل باغ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,850,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
10,790,000 ریال
شنبه
1401/04/18
10,790,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,790,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,790,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,850,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,850,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,850,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,850,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,850,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,850,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,850,000 ریال
شنبه
1401/05/01
10,850,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
10,850,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
10,850,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
10,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
10,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
10,850,000 ریال
جمعه
1401/05/07
10,850,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل جدید رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,470,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
12,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
12,470,000 ریال
جمعه
1401/04/24
12,470,000 ریال
شنبه
1401/04/25
12,470,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
12,470,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
12,470,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
12,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
12,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
12,470,000 ریال
جمعه
1401/04/31
12,470,000 ریال
شنبه
1401/05/01
12,470,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
12,470,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
12,470,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
12,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
12,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
12,470,000 ریال
جمعه
1401/05/07
12,470,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین جدید رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
12,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
13,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
13,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
13,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
13,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
13,200,000 ریال
جمعه
1401/05/07
13,200,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت یک خوابه سه تخته جدید رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
23,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
19,600,000 ریال
شنبه
1401/04/18
19,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
19,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
19,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
19,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
19,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
23,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
23,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
23,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
23,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
23,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
23,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
23,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
23,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
23,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
23,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
23,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
23,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
23,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
23,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
23,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
23,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل هتل پارسیان صفائیه یزدامکانات هتل هتل پارسیان صفائیه یزد

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل پارسیان صفائیه یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.