هتل آذین

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 22
آدرس هتل هتل آذین :

Qods blv,Chabahar, Sistan and Baluchestan Province, Iran

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل سه ستاره آذین در سال 1396 احداث و به بهره برداری رسید این هتل دارای 22 اتاق  می باشد این هتل بعلت نوساز بودن و دسترسی به مراکز خرید مورد توجه مسافرانی است که قصد سفر به چابهار دارند

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آذین

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سینگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,252,100 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
6,252,100 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,252,100 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,252,100 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,252,100 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,252,100 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
9,589,300 ریال
جمعه
1401/03/13
9,589,300 ریال
شنبه
1401/03/14
9,589,300 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,252,100 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,252,100 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,252,100 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,252,100 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,252,100 ریال
جمعه
1401/03/20
6,252,100 ریال
شنبه
1401/03/21
6,252,100 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,252,100 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,252,100 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,252,100 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,252,100 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,252,100 ریال
جمعه
1401/03/27
6,252,100 ریال
شنبه
1401/03/28
6,252,100 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,252,100 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,252,100 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,252,100 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,252,100 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
6,252,100 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,252,100 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,252,100 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,252,100 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,252,100 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
9,589,300 ریال
جمعه
1401/03/13
9,589,300 ریال
شنبه
1401/03/14
9,589,300 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,252,100 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,252,100 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,252,100 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,252,100 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,252,100 ریال
جمعه
1401/03/20
6,252,100 ریال
شنبه
1401/03/21
6,252,100 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,252,100 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,252,100 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,252,100 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,252,100 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,252,100 ریال
جمعه
1401/03/27
6,252,100 ریال
شنبه
1401/03/28
6,252,100 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,252,100 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,252,100 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,252,100 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,302,700 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
7,302,700 ریال
یکشنبه
1401/03/08
7,302,700 ریال
دوشنبه
1401/03/09
7,302,700 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,302,700 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,302,700 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
13,565,100 ریال
جمعه
1401/03/13
13,565,100 ریال
شنبه
1401/03/14
13,565,100 ریال
یکشنبه
1401/03/15
7,302,700 ریال
دوشنبه
1401/03/16
7,302,700 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,302,700 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,302,700 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,302,700 ریال
جمعه
1401/03/20
7,302,700 ریال
شنبه
1401/03/21
7,302,700 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,302,700 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,302,700 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,302,700 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,302,700 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,302,700 ریال
جمعه
1401/03/27
7,302,700 ریال
شنبه
1401/03/28
7,302,700 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,302,700 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,302,700 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,302,700 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
چهارتخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,806,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
8,806,500 ریال
دوشنبه
1401/03/09
8,806,500 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,806,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
19,580,300 ریال
جمعه
1401/03/13
19,580,300 ریال
شنبه
1401/03/14
19,580,300 ریال
یکشنبه
1401/03/15
8,806,500 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,806,500 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,806,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,806,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,806,500 ریال
جمعه
1401/03/20
8,806,500 ریال
شنبه
1401/03/21
8,806,500 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,806,500 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,806,500 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,806,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,806,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,806,500 ریال
جمعه
1401/03/27
8,806,500 ریال
شنبه
1401/03/28
8,806,500 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,806,500 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,806,500 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,806,500 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل هتل آذین

صبحانه


امکانات هتل هتل آذین

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آذین

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.