هتل بین المللی فردوس چابهار

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل بین المللی فردوس چابهار :

چابهار، منطقه آزاد تجاری صنعتی، خیابان تجارت

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل بین المللی فردوس چابهار

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,493,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
13,493,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,493,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,493,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
13,493,000 ریال
جمعه
1401/03/13
13,493,000 ریال
شنبه
1401/03/14
13,493,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
13,493,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,493,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,493,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,493,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,493,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,493,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,493,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,493,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,493,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,493,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,493,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,493,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,493,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,493,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,493,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,493,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,493,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,160,700 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
16,160,700 ریال
سه شنبه
1401/03/10
16,160,700 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
16,160,700 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
16,160,700 ریال
جمعه
1401/03/13
16,160,700 ریال
شنبه
1401/03/14
16,160,700 ریال
یکشنبه
1401/03/15
16,160,700 ریال
دوشنبه
1401/03/16
16,160,700 ریال
سه شنبه
1401/03/17
16,160,700 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
16,160,700 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
16,160,700 ریال
جمعه
1401/03/20
16,160,700 ریال
شنبه
1401/03/21
16,160,700 ریال
یکشنبه
1401/03/22
16,160,700 ریال
دوشنبه
1401/03/23
16,160,700 ریال
سه شنبه
1401/03/24
16,160,700 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
16,160,700 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
16,160,700 ریال
جمعه
1401/03/27
16,160,700 ریال
شنبه
1401/03/28
16,160,700 ریال
یکشنبه
1401/03/29
16,160,700 ریال
دوشنبه
1401/03/30
16,160,700 ریال
سه شنبه
1401/03/31
16,160,700 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,510,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
17,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
17,510,000 ریال
جمعه
1401/03/13
17,510,000 ریال
شنبه
1401/03/14
17,510,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
17,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
17,510,000 ریال
جمعه
1401/03/20
17,510,000 ریال
شنبه
1401/03/21
17,510,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
17,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
17,510,000 ریال
جمعه
1401/03/27
17,510,000 ریال
شنبه
1401/03/28
17,510,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت دو خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,510,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
17,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
17,510,000 ریال
جمعه
1401/03/13
17,510,000 ریال
شنبه
1401/03/14
17,510,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
17,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
17,510,000 ریال
جمعه
1401/03/20
17,510,000 ریال
شنبه
1401/03/21
17,510,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
17,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
17,510,000 ریال
جمعه
1401/03/27
17,510,000 ریال
شنبه
1401/03/28
17,510,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,034,400 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
19,034,400 ریال
سه شنبه
1401/03/10
19,034,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
19,034,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
19,034,400 ریال
جمعه
1401/03/13
19,034,400 ریال
شنبه
1401/03/14
19,034,400 ریال
یکشنبه
1401/03/15
19,034,400 ریال
دوشنبه
1401/03/16
19,034,400 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,034,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
19,034,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
19,034,400 ریال
جمعه
1401/03/20
19,034,400 ریال
شنبه
1401/03/21
19,034,400 ریال
یکشنبه
1401/03/22
19,034,400 ریال
دوشنبه
1401/03/23
19,034,400 ریال
سه شنبه
1401/03/24
19,034,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
19,034,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
19,034,400 ریال
جمعه
1401/03/27
19,034,400 ریال
شنبه
1401/03/28
19,034,400 ریال
یکشنبه
1401/03/29
19,034,400 ریال
دوشنبه
1401/03/30
19,034,400 ریال
سه شنبه
1401/03/31
19,034,400 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,218,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
21,218,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
21,218,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
21,218,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
21,218,000 ریال
جمعه
1401/03/13
21,218,000 ریال
شنبه
1401/03/14
21,218,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
21,218,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
21,218,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
21,218,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
21,218,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
21,218,000 ریال
جمعه
1401/03/20
21,218,000 ریال
شنبه
1401/03/21
21,218,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
21,218,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
21,218,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
21,218,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
21,218,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
21,218,000 ریال
جمعه
1401/03/27
21,218,000 ریال
شنبه
1401/03/28
21,218,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
21,218,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
21,218,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
21,218,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل هتل بین المللی فردوس چابهارامکانات هتل هتل بین المللی فردوس چابهار

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل بین المللی فردوس چابهار

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.