هتل شاهان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل 4 ستاره شاهان در سال 1396 احداث و دارای 93 اتاق می باشد .نزدیکی به مراکز خرید و بازار سنتی و هم چنین دارای رستوران بین المللی و رستوران دریایی می باشد.

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل شاهان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سینگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
پنجشنبه
1401/05/20
جمعه
1401/05/21
شنبه
1401/05/22
یکشنبه
1401/05/23
دوشنبه
1401/05/24
سه شنبه
1401/05/25
چهارشنبه
1401/05/26
پنجشنبه
1401/05/27
جمعه
1401/05/28
شنبه
1401/05/29
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سوئیت دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
پنجشنبه
1401/05/20
جمعه
1401/05/21
شنبه
1401/05/22
یکشنبه
1401/05/23
دوشنبه
1401/05/24
سه شنبه
1401/05/25
چهارشنبه
1401/05/26
پنجشنبه
1401/05/27
جمعه
1401/05/28
شنبه
1401/05/29
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
چهارتخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
پنجشنبه
1401/05/20
جمعه
1401/05/21
شنبه
1401/05/22
یکشنبه
1401/05/23
دوشنبه
1401/05/24
سه شنبه
1401/05/25
چهارشنبه
1401/05/26
پنجشنبه
1401/05/27
جمعه
1401/05/28
شنبه
1401/05/29
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سوئیت شش تخته لوکس شاهان رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
پنجشنبه
1401/05/20
جمعه
1401/05/21
شنبه
1401/05/22
یکشنبه
1401/05/23
دوشنبه
1401/05/24
سه شنبه
1401/05/25
چهارشنبه
1401/05/26
پنجشنبه
1401/05/27
جمعه
1401/05/28
شنبه
1401/05/29
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,275,400 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
3,275,400 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
3,275,400 ریال
جمعه
1401/05/21
3,275,400 ریال
شنبه
1401/05/22
3,275,400 ریال
یکشنبه
1401/05/23
3,275,400 ریال
دوشنبه
1401/05/24
3,275,400 ریال
سه شنبه
1401/05/25
3,275,400 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
3,275,400 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
3,275,400 ریال
جمعه
1401/05/28
3,275,400 ریال
شنبه
1401/05/29
3,275,400 ریال
یکشنبه
1401/05/30
3,275,400 ریال
دوشنبه
1401/05/31
3,275,400 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,727,700 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
4,727,700 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
4,727,700 ریال
جمعه
1401/05/21
4,727,700 ریال
شنبه
1401/05/22
4,727,700 ریال
یکشنبه
1401/05/23
4,727,700 ریال
دوشنبه
1401/05/24
4,727,700 ریال
سه شنبه
1401/05/25
4,727,700 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
4,727,700 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
4,727,700 ریال
جمعه
1401/05/28
4,727,700 ریال
شنبه
1401/05/29
4,727,700 ریال
یکشنبه
1401/05/30
4,727,700 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,727,700 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,727,700 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
4,727,700 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
4,727,700 ریال
جمعه
1401/05/21
4,727,700 ریال
شنبه
1401/05/22
4,727,700 ریال
یکشنبه
1401/05/23
4,727,700 ریال
دوشنبه
1401/05/24
4,727,700 ریال
سه شنبه
1401/05/25
4,727,700 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
4,727,700 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
4,727,700 ریال
جمعه
1401/05/28
4,727,700 ریال
شنبه
1401/05/29
4,727,700 ریال
یکشنبه
1401/05/30
4,727,700 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,727,700 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,159,400 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
6,159,400 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
6,159,400 ریال
جمعه
1401/05/21
6,159,400 ریال
شنبه
1401/05/22
6,159,400 ریال
یکشنبه
1401/05/23
6,159,400 ریال
دوشنبه
1401/05/24
6,159,400 ریال
سه شنبه
1401/05/25
6,159,400 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
6,159,400 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
6,159,400 ریال
جمعه
1401/05/28
6,159,400 ریال
شنبه
1401/05/29
6,159,400 ریال
یکشنبه
1401/05/30
6,159,400 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,159,400 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سوئیت سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,351,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
10,351,500 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
10,351,500 ریال
جمعه
1401/05/21
10,351,500 ریال
شنبه
1401/05/22
10,351,500 ریال
یکشنبه
1401/05/23
10,351,500 ریال
دوشنبه
1401/05/24
10,351,500 ریال
سه شنبه
1401/05/25
10,351,500 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
10,351,500 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
10,351,500 ریال
جمعه
1401/05/28
10,351,500 ریال
شنبه
1401/05/29
10,351,500 ریال
یکشنبه
1401/05/30
10,351,500 ریال
دوشنبه
1401/05/31
10,351,500 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سوئیت چهار تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,865,600 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
11,865,600 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
11,865,600 ریال
جمعه
1401/05/21
11,865,600 ریال
شنبه
1401/05/22
11,865,600 ریال
یکشنبه
1401/05/23
11,865,600 ریال
دوشنبه
1401/05/24
11,865,600 ریال
سه شنبه
1401/05/25
11,865,600 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
11,865,600 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
11,865,600 ریال
جمعه
1401/05/28
11,865,600 ریال
شنبه
1401/05/29
11,865,600 ریال
یکشنبه
1401/05/30
11,865,600 ریال
دوشنبه
1401/05/31
11,865,600 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سوئیت پنج نفره رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,925,600 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
13,925,600 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
13,925,600 ریال
جمعه
1401/05/21
13,925,600 ریال
شنبه
1401/05/22
13,925,600 ریال
یکشنبه
1401/05/23
13,925,600 ریال
دوشنبه
1401/05/24
13,925,600 ریال
سه شنبه
1401/05/25
13,925,600 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
13,925,600 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
13,925,600 ریال
جمعه
1401/05/28
13,925,600 ریال
شنبه
1401/05/29
13,925,600 ریال
یکشنبه
1401/05/30
13,925,600 ریال
دوشنبه
1401/05/31
13,925,600 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17

قوانین هتل هتل شاهان

صبحانه


امکانات هتل هتل شاهان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل شاهان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.