اقامتگاه سنتی سرای صباغیان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 8,350,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در اقامتگاه سنتی سرای صباغیان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته عقیق همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,350,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
8,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
8,350,000 ریال
جمعه
1401/03/06
8,350,000 ریال
شنبه
1401/03/07
8,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
8,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,350,000 ریال
جمعه
1401/03/13
8,350,000 ریال
شنبه
1401/03/14
8,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
8,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,350,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,350,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,350,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,350,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
یک تخته ایران دخت رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,350,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
8,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
8,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
8,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,350,000 ریال
جمعه
1401/03/13
8,350,000 ریال
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
8,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,350,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,350,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,350,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,350,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته تویین طوبی طبقه اول رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/07
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو نفره فیروزه زیر زمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/07
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته تویین ارغوان همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل مهتاب زیر زمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/05
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/06
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/07
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته تویین ترنج همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/07
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل جواهر طبقه اول رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل محیا طبقه اول رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته تویین گوهر طبقه اول رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل شمسه همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل ترمه همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/07
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته تویین نگار طبقه اول با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق (بالکن دار) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/07
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل یاقوت زیر زمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/07
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سه تخته خاتون همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,550,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
21,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
21,550,000 ریال
شنبه
1401/03/07
21,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
21,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
21,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
21,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
21,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
21,550,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
21,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
21,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
21,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
21,550,000 ریال
جمعه
1401/03/20
21,550,000 ریال
شنبه
1401/03/21
21,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
21,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
21,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
21,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
21,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
21,550,000 ریال
جمعه
1401/03/27
21,550,000 ریال
شنبه
1401/03/28
21,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
21,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
21,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
21,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سه تخته گلابتون همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,550,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
21,550,000 ریال
شنبه
1401/03/07
21,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
21,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
21,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
21,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
21,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
21,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
21,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
21,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
21,550,000 ریال
جمعه
1401/03/20
21,550,000 ریال
شنبه
1401/03/21
21,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
21,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
21,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
21,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
21,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
21,550,000 ریال
جمعه
1401/03/27
21,550,000 ریال
شنبه
1401/03/28
21,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
21,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
21,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
21,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
چهار تخته شاه نشین همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
28,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
28,900,000 ریال
شنبه
1401/03/07
28,900,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
28,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
28,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
28,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
28,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
28,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
28,900,000 ریال
جمعه
1401/03/20
28,900,000 ریال
شنبه
1401/03/21
28,900,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
28,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
28,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
28,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
28,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
28,900,000 ریال
جمعه
1401/03/27
28,900,000 ریال
شنبه
1401/03/28
28,900,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
28,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
28,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
28,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
28,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
28,900,000 ریال

قوانین هتل اقامتگاه سنتی سرای صباغیانامکانات هتل اقامتگاه سنتی سرای صباغیان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل اقامتگاه سنتی سرای صباغیان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.