اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 14,000,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
14,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
14,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین زیرزمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
14,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
14,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل زیرزمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
14,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
14,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل VIP کرسی دار رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
15,700,000 ریال
شنبه
1401/04/18
15,700,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
15,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
15,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
15,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
15,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
15,700,000 ریال
جمعه
1401/04/24
15,700,000 ریال
شنبه
1401/04/25
15,700,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
15,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
15,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
15,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
15,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
15,700,000 ریال
جمعه
1401/04/31
15,700,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
چهار تخته زیرزمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
22,300,000 ریال
شنبه
1401/04/18
22,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
22,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
22,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
22,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
22,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
22,300,000 ریال
جمعه
1401/04/24
22,300,000 ریال
شنبه
1401/04/25
22,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
22,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
22,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
22,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
22,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
22,300,000 ریال
جمعه
1401/04/31
22,300,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
چهار تخته همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
22,300,000 ریال
شنبه
1401/04/18
22,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
22,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
22,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
22,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
22,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
22,300,000 ریال
جمعه
1401/04/24
22,300,000 ریال
شنبه
1401/04/25
22,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
22,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
22,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
22,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
22,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
22,300,000 ریال
جمعه
1401/04/31
22,300,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.