هتل سیاح کاشان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,950,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل سیاح کاشان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
4,950,000 ریال
جمعه
1401/04/17
4,950,000 ریال
شنبه
1401/04/18
4,950,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
4,950,000 ریال
جمعه
1401/04/24
4,950,000 ریال
شنبه
1401/04/25
4,950,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,950,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,950,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
4,950,000 ریال
جمعه
1401/04/17
4,950,000 ریال
شنبه
1401/04/18
4,950,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
4,950,000 ریال
جمعه
1401/04/24
4,950,000 ریال
شنبه
1401/04/25
4,950,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,950,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,950,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,590,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,590,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,590,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,590,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,590,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
7,590,000 ریال
جمعه
1401/04/17
7,590,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,590,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,590,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,590,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,590,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,590,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,590,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,590,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,590,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,590,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,590,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,590,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,590,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,590,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,590,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
9,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
9,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
9,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
9,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
9,900,000 ریال
جمعه
1401/04/17
9,900,000 ریال
شنبه
1401/04/18
9,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,900,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,900,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,900,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,900,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل سیاح کاشان


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل سیاح کاشان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.