هتل جمشید کرمانشاه

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل جمشید کرمانشاه :

کرمانشاه، انتهای بلوار طاق بستان

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل جمشید کرمانشاه

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,750,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
9,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
9,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
9,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
9,750,000 ریال
جمعه
1401/07/08
9,750,000 ریال
شنبه
1401/07/09
9,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
9,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/12
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
9,750,000 ریال
جمعه
1401/07/15
9,750,000 ریال
شنبه
1401/07/16
9,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
9,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
9,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
9,750,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,750,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
9,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
9,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
9,750,000 ریال
جمعه
1401/07/29
9,750,000 ریال
شنبه
1401/07/30
9,750,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,750,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
9,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
9,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
9,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
9,750,000 ریال
جمعه
1401/07/08
9,750,000 ریال
شنبه
1401/07/09
9,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
9,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
9,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
9,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
9,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
9,750,000 ریال
جمعه
1401/07/15
9,750,000 ریال
شنبه
1401/07/16
9,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
9,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
9,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
9,750,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,750,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
9,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
9,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
9,750,000 ریال
جمعه
1401/07/29
9,750,000 ریال
شنبه
1401/07/30
9,750,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
12,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
12,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
12,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
12,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
12,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
12,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
12,000,000 ریال
جمعه
1401/07/29
12,000,000 ریال
شنبه
1401/07/30
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03

قوانین هتل هتل جمشید کرمانشاه

ورود به هتل : ساعت 2 بعدازظهر

خروج از هتل : ساعت 12 ظهر

حداقل سن پذیرش 18 سال است

اقامت کودکان (6 سال و جوان تر ) در صورت استفاده از تخت های موجود در اتاق والدین یا سرپرست، رایگان است.

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل جمشید کرمانشاه

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.