هتل راه کربلا کرمانشاه

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل راه کربلا کرمانشاه :

کرمانشاه، خیابان مدرس، پارکینگ شهرداری

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,000,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل راه کربلا کرمانشاه

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
4,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
4,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
4,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
4,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
4,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
4,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
4,000,000 ریال
جمعه
1401/07/29
4,000,000 ریال
شنبه
1401/07/30
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
4,000,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,320,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
4,320,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
4,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
4,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
4,320,000 ریال
جمعه
1401/07/08
4,320,000 ریال
شنبه
1401/07/09
4,320,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
4,320,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
4,320,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
4,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
4,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
4,320,000 ریال
جمعه
1401/07/15
4,320,000 ریال
شنبه
1401/07/16
4,320,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
4,320,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
4,320,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
4,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
4,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
4,320,000 ریال
جمعه
1401/07/22
4,320,000 ریال
شنبه
1401/07/23
4,320,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
4,320,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
4,320,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
4,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
4,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
4,320,000 ریال
جمعه
1401/07/29
4,320,000 ریال
شنبه
1401/07/30
4,320,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
4,320,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
4,320,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
4,320,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,320,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
4,320,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
4,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
4,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
4,320,000 ریال
جمعه
1401/07/08
4,320,000 ریال
شنبه
1401/07/09
4,320,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
4,320,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
4,320,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
4,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
4,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
4,320,000 ریال
جمعه
1401/07/15
4,320,000 ریال
شنبه
1401/07/16
4,320,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
4,320,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
4,320,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
4,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
4,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
4,320,000 ریال
جمعه
1401/07/22
4,320,000 ریال
شنبه
1401/07/23
4,320,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
4,320,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
4,320,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
4,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
4,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
4,320,000 ریال
جمعه
1401/07/29
4,320,000 ریال
شنبه
1401/07/30
4,320,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
4,320,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
4,320,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
4,320,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,330,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
5,330,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
5,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
5,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
5,330,000 ریال
جمعه
1401/07/08
5,330,000 ریال
شنبه
1401/07/09
5,330,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
5,330,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
5,330,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
5,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
5,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
5,330,000 ریال
جمعه
1401/07/15
5,330,000 ریال
شنبه
1401/07/16
5,330,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,330,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,330,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
5,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
5,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
5,330,000 ریال
جمعه
1401/07/22
5,330,000 ریال
شنبه
1401/07/23
5,330,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,330,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,330,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
5,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
5,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
5,330,000 ریال
جمعه
1401/07/29
5,330,000 ریال
شنبه
1401/07/30
5,330,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
5,330,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
5,330,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
5,330,000 ریال
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,340,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
6,340,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
6,340,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
6,340,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
6,340,000 ریال
جمعه
1401/07/08
6,340,000 ریال
شنبه
1401/07/09
6,340,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
6,340,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
6,340,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
6,340,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
6,340,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
6,340,000 ریال
جمعه
1401/07/15
6,340,000 ریال
شنبه
1401/07/16
6,340,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
6,340,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
6,340,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
6,340,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
6,340,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
6,340,000 ریال
جمعه
1401/07/22
6,340,000 ریال
شنبه
1401/07/23
6,340,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
6,340,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
6,340,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
6,340,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
6,340,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
6,340,000 ریال
جمعه
1401/07/29
6,340,000 ریال
شنبه
1401/07/30
6,340,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
6,340,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
6,340,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
6,340,000 ریال

قوانین هتل هتل راه کربلا کرمانشاه

ورود به هتل : ساعت 2 بعدازظهر

خروج از هتل : ساعت 12 ظهر

حداقل سن پذیرش 18 سال است

اقامت کودکان (6 سال و جوان تر ) در صورت استفاده از تخت های موجود در اتاق والدین یا سرپرست، رایگان است.

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل راه کربلا کرمانشاه

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.