هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه :

کرمانشاه، خیابان 22 بهمن، بلوار گلریزان، کوچه حسینی، پلاک 44

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
آپارتمان دو خوابه برای سه نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,020,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
6,020,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
6,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
6,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
6,020,000 ریال
جمعه
1401/07/08
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/07/09
6,020,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
6,020,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
6,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
6,020,000 ریال
جمعه
1401/07/15
6,020,000 ریال
شنبه
1401/07/16
6,020,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
6,020,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
6,020,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
6,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
6,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
6,020,000 ریال
جمعه
1401/07/22
6,020,000 ریال
شنبه
1401/07/23
6,020,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
6,020,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
6,020,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
6,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
6,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
6,020,000 ریال
جمعه
1401/07/29
6,020,000 ریال
شنبه
1401/07/30
6,020,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,410,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
7,410,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
7,410,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
7,410,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
7,410,000 ریال
جمعه
1401/07/08
7,410,000 ریال
شنبه
1401/07/09
7,410,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
7,410,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
7,410,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
7,410,000 ریال
جمعه
1401/07/15
7,410,000 ریال
شنبه
1401/07/16
7,410,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
7,410,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
7,410,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
7,410,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
7,410,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
7,410,000 ریال
جمعه
1401/07/22
7,410,000 ریال
شنبه
1401/07/23
7,410,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
7,410,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
7,410,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
7,410,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
7,410,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
7,410,000 ریال
جمعه
1401/07/29
7,410,000 ریال
شنبه
1401/07/30
7,410,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
آپارتمان دو خوابه برای دو نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,060,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
10,060,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
10,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
10,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
10,060,000 ریال
جمعه
1401/07/08
10,060,000 ریال
شنبه
1401/07/09
10,060,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
10,060,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
10,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,060,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,060,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,060,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,060,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,060,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,060,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,060,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,060,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,060,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,060,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,060,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,060,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,060,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,220,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
13,220,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
13,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
13,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
13,220,000 ریال
جمعه
1401/07/08
13,220,000 ریال
شنبه
1401/07/09
13,220,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
13,220,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
13,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
13,220,000 ریال
جمعه
1401/07/15
13,220,000 ریال
شنبه
1401/07/16
13,220,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
13,220,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
13,220,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
13,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
13,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
13,220,000 ریال
جمعه
1401/07/22
13,220,000 ریال
شنبه
1401/07/23
13,220,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
13,220,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
13,220,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
13,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
13,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
13,220,000 ریال
جمعه
1401/07/29
13,220,000 ریال
شنبه
1401/07/30
13,220,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
آپارتمان دو خوابه برای پنج نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,820,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
14,820,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
14,820,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
14,820,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
14,820,000 ریال
جمعه
1401/07/08
14,820,000 ریال
شنبه
1401/07/09
14,820,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
14,820,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
14,820,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
14,820,000 ریال
جمعه
1401/07/15
14,820,000 ریال
شنبه
1401/07/16
14,820,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
14,820,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
14,820,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
14,820,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
14,820,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
14,820,000 ریال
جمعه
1401/07/22
14,820,000 ریال
شنبه
1401/07/23
14,820,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
14,820,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
14,820,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
14,820,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
14,820,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
14,820,000 ریال
جمعه
1401/07/29
14,820,000 ریال
شنبه
1401/07/30
14,820,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
آپارتمان دو خوابه چهار تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,690,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
16,690,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
16,690,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
16,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
16,690,000 ریال
جمعه
1401/07/08
16,690,000 ریال
شنبه
1401/07/09
16,690,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
16,690,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
16,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
16,690,000 ریال
جمعه
1401/07/15
16,690,000 ریال
شنبه
1401/07/16
16,690,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
16,690,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
16,690,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
16,690,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
16,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
16,690,000 ریال
جمعه
1401/07/22
16,690,000 ریال
شنبه
1401/07/23
16,690,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
16,690,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
16,690,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
16,690,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
16,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
16,690,000 ریال
جمعه
1401/07/29
16,690,000 ریال
شنبه
1401/07/30
16,690,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03

قوانین هتل هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهامکانات هتل هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.