هتل دیپلمات مشهد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل دیپلمات مشهد :

مشهد، میدان راه آهن، ابتدای بلوار شهید کامیاب، خیابان شهید کامیاب، کامیاب 32

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,600,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل دیپلمات مشهد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
4,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
7,230,000 ریال
جمعه
1401/03/06
7,230,000 ریال
شنبه
1401/03/07
7,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
7,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
7,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
6,270,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,270,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,330,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,270,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,270,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,230,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
7,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
7,230,000 ریال
جمعه
1401/03/06
7,230,000 ریال
شنبه
1401/03/07
7,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
7,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
4,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
10,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,270,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,330,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,270,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,330,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,270,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,230,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,230,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
7,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
4,600,000 ریال
جمعه
1401/03/06
7,230,000 ریال
شنبه
1401/03/07
4,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
7,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
4,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
10,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,270,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,330,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,270,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,330,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,270,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,230,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
4,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
7,230,000 ریال
جمعه
1401/03/06
4,600,000 ریال
شنبه
1401/03/07
7,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
4,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
7,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
6,270,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,330,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,270,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,270,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,230,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
11,210,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
11,210,000 ریال
جمعه
1401/03/06
11,210,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,210,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,210,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,210,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,210,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
9,410,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
9,410,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,210,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,210,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
16,020,000 ریال
جمعه
1401/03/20
16,020,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,410,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,410,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
16,020,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,210,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,210,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,900,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,210,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,210,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,210,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
11,210,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
11,210,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,210,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,210,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
9,410,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
9,410,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,210,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,410,000 ریال
جمعه
1401/03/20
16,020,000 ریال
شنبه
1401/03/21
16,020,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,410,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,410,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,210,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,900,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,210,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,210,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,210,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
9,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
13,300,000 ریال
جمعه
1401/03/06
9,200,000 ریال
شنبه
1401/03/07
9,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
9,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
9,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
12,540,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
12,540,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
19,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,540,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,540,000 ریال
جمعه
1401/03/20
19,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,540,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,540,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,540,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سوئیت یک خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
11,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
16,630,000 ریال
جمعه
1401/03/06
16,630,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
11,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
16,630,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
16,630,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
15,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
15,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
15,680,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
15,680,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
15,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
23,750,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
16,630,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
16,630,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سوئیت یک خوابه پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
11,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
11,500,000 ریال
جمعه
1401/03/06
11,500,000 ریال
شنبه
1401/03/07
16,630,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
11,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
16,630,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
23,750,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
15,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
16,630,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
23,750,000 ریال
جمعه
1401/03/20
15,680,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
23,750,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
15,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
16,630,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
16,630,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02

قوانین هتل هتل دیپلمات مشهد

ورورد به هتل : ساعت 2 بعدازظهر

خروج از هتل : ساعت 12 ظهر

حداقل سن پذیرش 18 سال است

اقامت کودکان (6 سال و جوان تر ) در صورت استفاده از تخت های موجود در اتاق والدین یا سرپرست، رایگان است.

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل دیپلمات مشهد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.