هتل آفریقا

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 52
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل دو ستاره آفریقا در سال 1378 افتتاح گردید و در سال 1396 مورد بزسازی قرار گرفت.این هتل در خیابان عنصری ولقع است.دسترسی آسان به حرم مطهر و مراکز تجاری هفده شهریور و همچنین نزدیکی به راه آهن و فرودگاه از مزایای این هتل دو ستاره می باشد. امکانات این هتل شامل رستوران غذاهای متنوع کافی شاپ لاندری تاکسی سرویس و غیره می باشد

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آفریقا

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سینگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
اتاق شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
اتاق دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه و ناهار و شام
5,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
6,600,000 ریال
شنبه
1401/03/07
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
5,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
6,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,200,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/02
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/03
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/04
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه و ناهار و شام
8,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
9,200,000 ریال
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
8,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/02
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/03
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/04
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه و ناهار و شام
11,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
12,200,000 ریال
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
11,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/02
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/03
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/04
ظرفیت تکمیل
اتاق پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه و ناهار و شام
16,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
15,200,000 ریال
شنبه
1401/03/07
12,700,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
16,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
16,300,000 ریال
جمعه
1401/03/13
16,300,000 ریال
شنبه
1401/03/14
16,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
16,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
16,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
16,300,000 ریال
جمعه
1401/03/20
16,300,000 ریال
شنبه
1401/03/21
16,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
16,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
16,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
16,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
16,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
16,300,000 ریال
جمعه
1401/03/27
16,300,000 ریال
شنبه
1401/03/28
16,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
16,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
16,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
16,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/02
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/03
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/04
ظرفیت تکمیل

قوانین هتل هتل آفریقا

صبحانه/نهار/شام


امکانات هتل هتل آفریقا

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آفریقا

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.