هتل فردوس

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 98
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل 4 ستاره فردوس  در خیابان امام رضا واقع است .  این هتل دارای 10 طبقه و 98 اتاق است

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل فردوس

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت معمولی(چهارنفره) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دبل رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت رویال (دو نفره) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سینگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت معمولی (دو نفره) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت رویال(چهارنفره) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دوتخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
19,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
19,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,300,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
19,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
19,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
19,300,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
11,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
19,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
19,300,000 ریال
جمعه
1401/03/27
20,200,000 ریال
شنبه
1401/03/28
20,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
19,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
11,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
11,300,000 ریال
جمعه
1401/04/03
11,300,000 ریال
شنبه
1401/04/04
11,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
11,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
11,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
11,300,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
25,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
13,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
25,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
25,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
25,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
25,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
25,800,000 ریال
جمعه
1401/03/27
25,800,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
32,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
19,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
16,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
35,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
19,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
32,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
19,800,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
16,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
19,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
21,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
21,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
19,800,000 ریال
شنبه
1401/03/28
35,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
37,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
16,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
16,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل هتل فردوسامکانات هتل هتل فردوس

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل فردوس

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.