هتل مجلل درویشی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 223
آدرس هتل هتل مجلل درویشی :

مشهد خیابان امام رضا بین امام رضا 24و 26

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل درویشی یکی از مجلل ترین هتل های مشهد می باشد که امکانات عالی دارد

این هتل با 23 طبقه و223 باب اتاق و امکانات فوق آماده پذیرایی از زائران امام رضا می باشد


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل مجلل درویشی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
پنت هوس رم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دونفره کویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سینگل ( کلاس S) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته اسپا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سینگل (کلاس E) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
اتاق دو تخته اسپا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوییت امپریال دونفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
چهار تخته فصل (کلاس S) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
اتاق آینده رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
چهار تخته فصل (کلاس E) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوییت فصل (دو نفره ) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
یک تخته فصل استاندارد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,050,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
16,050,000 ریال
جمعه
1401/07/15
16,050,000 ریال
شنبه
1401/07/16
16,050,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
16,050,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
16,050,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
16,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
16,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
16,050,000 ریال
جمعه
1401/07/22
16,050,000 ریال
شنبه
1401/07/23
16,050,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
16,050,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
16,050,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
16,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
16,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
16,050,000 ریال
جمعه
1401/07/29
16,050,000 ریال
شنبه
1401/07/30
16,050,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
16,050,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
16,050,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
16,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
16,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
16,050,000 ریال
جمعه
1401/08/06
16,050,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین فصل اکونومی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,750,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
21,750,000 ریال
جمعه
1401/07/15
21,750,000 ریال
شنبه
1401/07/16
21,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
21,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
21,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
21,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
21,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
21,750,000 ریال
جمعه
1401/07/22
21,750,000 ریال
شنبه
1401/07/23
21,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
21,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
21,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
21,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
21,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
21,750,000 ریال
جمعه
1401/07/29
21,750,000 ریال
شنبه
1401/07/30
21,750,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
21,750,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
21,750,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
21,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
21,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
21,750,000 ریال
جمعه
1401/08/06
21,750,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل فصل اکونومی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,750,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
21,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
21,750,000 ریال
جمعه
1401/07/15
21,750,000 ریال
شنبه
1401/07/16
21,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
21,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
21,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
21,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
21,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
21,750,000 ریال
جمعه
1401/07/22
21,750,000 ریال
شنبه
1401/07/23
21,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
21,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
21,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
21,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
21,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
21,750,000 ریال
جمعه
1401/07/29
21,750,000 ریال
شنبه
1401/07/30
21,750,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
21,750,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
21,750,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
21,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
21,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
21,750,000 ریال
جمعه
1401/08/06
21,750,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین فصل استاندارد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
23,650,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
23,650,000 ریال
جمعه
1401/07/15
23,650,000 ریال
شنبه
1401/07/16
23,650,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
23,650,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
23,650,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
23,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
23,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
23,650,000 ریال
جمعه
1401/07/22
23,650,000 ریال
شنبه
1401/07/23
23,650,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
23,650,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
23,650,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
23,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
23,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
23,650,000 ریال
جمعه
1401/07/29
23,650,000 ریال
شنبه
1401/07/30
23,650,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
23,650,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
23,650,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
23,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
23,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
23,650,000 ریال
جمعه
1401/08/06
23,650,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل فصل استاندارد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
23,650,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
23,650,000 ریال
جمعه
1401/07/15
23,650,000 ریال
شنبه
1401/07/16
23,650,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
23,650,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
23,650,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
23,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
23,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
23,650,000 ریال
جمعه
1401/07/22
23,650,000 ریال
شنبه
1401/07/23
23,650,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
23,650,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
23,650,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
23,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
23,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
23,650,000 ریال
جمعه
1401/07/29
23,650,000 ریال
شنبه
1401/07/30
23,650,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
23,650,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
23,650,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
23,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
23,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
23,650,000 ریال
جمعه
1401/08/06
23,650,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته فصل اکونومی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
26,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
26,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
26,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
26,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
26,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
26,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
26,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
26,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
26,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
26,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
26,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
26,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
26,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
26,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
26,500,000 ریال
جمعه
1401/07/29
26,500,000 ریال
شنبه
1401/07/30
26,500,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
26,500,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
26,500,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
26,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
26,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
26,500,000 ریال
جمعه
1401/08/06
26,500,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته فصل استاندارد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
28,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
28,400,000 ریال
جمعه
1401/07/15
28,400,000 ریال
شنبه
1401/07/16
28,400,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
28,400,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
28,400,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
28,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
28,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
28,400,000 ریال
جمعه
1401/07/22
28,400,000 ریال
شنبه
1401/07/23
28,400,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
28,400,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
28,400,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
28,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
28,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
28,400,000 ریال
جمعه
1401/07/29
28,400,000 ریال
شنبه
1401/07/30
28,400,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
28,400,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
28,400,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
28,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
28,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
28,400,000 ریال
جمعه
1401/08/06
28,400,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته فصل اسپا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
30,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
30,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/15
30,300,000 ریال
شنبه
1401/07/16
30,300,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
30,300,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
30,300,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
30,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
30,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
30,300,000 ریال
جمعه
1401/07/22
30,300,000 ریال
شنبه
1401/07/23
30,300,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
30,300,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
30,300,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
30,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
30,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
30,300,000 ریال
جمعه
1401/07/29
30,300,000 ریال
شنبه
1401/07/30
30,300,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
30,300,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
30,300,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
30,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
30,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
30,300,000 ریال
جمعه
1401/08/06
30,300,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته امپریال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
46,450,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
46,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
46,450,000 ریال
جمعه
1401/07/15
46,450,000 ریال
شنبه
1401/07/16
46,450,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
46,450,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
46,450,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
46,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
46,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
46,450,000 ریال
جمعه
1401/07/22
46,450,000 ریال
شنبه
1401/07/23
46,450,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
46,450,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
46,450,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
46,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
46,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
46,450,000 ریال
جمعه
1401/07/29
46,450,000 ریال
شنبه
1401/07/30
46,450,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
46,450,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
46,450,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
46,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
46,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
46,450,000 ریال
جمعه
1401/08/06
46,450,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل هتل مجلل درویشیامکانات هتل هتل مجلل درویشی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل مجلل درویشی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.