هتل مدینه الرضا

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 288
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل 5 ستاره مدینه الرضا یکی از بزرگترین و مجلل ترین هتل های 5 ستاره مشهد می باشد این هتل زیبا در سال 1392 افتتاح گردید  از مزایای این هتل دسترسی راحت به حرم مطهر امام رضا می باشد. معماری زیبا و برخورد مناسب پرسنل آموزش دیده از مزایای این هتل است

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل مدینه الرضا

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سه تخته لوکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته لوکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
کانکت سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,100,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
14,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
14,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
14,870,000 ریال
جمعه
1401/03/13
14,870,000 ریال
شنبه
1401/03/14
14,870,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
14,870,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
14,100,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,870,000 ریال
جمعه
1401/03/20
14,870,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,870,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,100,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,100,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,100,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,100,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,100,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,100,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,100,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,580,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
36,970,000 ریال
شنبه
1401/03/07
19,580,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
36,970,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
19,580,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
19,580,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
44,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
47,380,000 ریال
جمعه
1401/03/13
47,380,000 ریال
شنبه
1401/03/14
47,380,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
30,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
36,970,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,580,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
19,580,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
47,380,000 ریال
جمعه
1401/03/20
30,900,000 ریال
شنبه
1401/03/21
30,900,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
29,190,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
29,190,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
36,970,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
36,970,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
44,750,000 ریال
جمعه
1401/03/27
44,750,000 ریال
شنبه
1401/03/28
36,970,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
29,190,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
44,750,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
36,970,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,320,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
25,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
33,710,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
33,710,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
33,710,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
25,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
25,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
26,320,000 ریال
جمعه
1401/03/13
35,470,000 ریال
شنبه
1401/03/14
35,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
35,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
33,710,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
33,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
33,710,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
35,470,000 ریال
جمعه
1401/03/20
35,470,000 ریال
شنبه
1401/03/21
35,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
33,710,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
33,710,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
33,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
33,710,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
33,710,000 ریال
جمعه
1401/03/27
33,710,000 ریال
شنبه
1401/03/28
33,710,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
33,710,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
33,710,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
33,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
کانکت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
39,150,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
39,150,000 ریال
شنبه
1401/03/07
39,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
39,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
39,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
39,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
39,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
41,200,000 ریال
جمعه
1401/03/13
41,200,000 ریال
شنبه
1401/03/14
41,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
41,200,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
39,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
39,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
39,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
41,200,000 ریال
جمعه
1401/03/20
41,200,000 ریال
شنبه
1401/03/21
41,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
39,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
39,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
39,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
39,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
39,150,000 ریال
جمعه
1401/03/27
39,150,000 ریال
شنبه
1401/03/28
39,150,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
39,150,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
39,150,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
39,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
کانکت پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
44,580,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
44,580,000 ریال
شنبه
1401/03/07
44,580,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
44,580,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
44,580,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
46,920,000 ریال
جمعه
1401/03/13
46,920,000 ریال
شنبه
1401/03/14
46,920,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
46,920,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
44,580,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
44,580,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
44,580,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
46,920,000 ریال
جمعه
1401/03/20
46,920,000 ریال
شنبه
1401/03/21
46,920,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
44,580,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
44,580,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
44,580,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
44,580,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
44,580,000 ریال
جمعه
1401/03/27
44,580,000 ریال
شنبه
1401/03/28
44,580,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
44,580,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
44,580,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
44,580,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل هتل مدینه الرضا

صبحانه


امکانات هتل هتل مدینه الرضا

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل مدینه الرضا

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.