آرکا

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 21
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,892,500 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در آرکا

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,892,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
4,892,500 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,892,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,892,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
4,892,500 ریال
جمعه
1401/03/13
4,892,500 ریال
شنبه
1401/03/14
4,892,500 ریال
یکشنبه
1401/03/15
4,892,500 ریال
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,892,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
4,892,500 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,892,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,892,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
4,892,500 ریال
جمعه
1401/03/13
4,892,500 ریال
شنبه
1401/03/14
4,892,500 ریال
یکشنبه
1401/03/15
4,892,500 ریال
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,849,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
6,849,500 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,849,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,849,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,849,500 ریال
جمعه
1401/03/13
6,849,500 ریال
شنبه
1401/03/14
6,849,500 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,849,500 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,849,500 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,849,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,849,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,849,500 ریال
جمعه
1401/03/20
6,849,500 ریال
شنبه
1401/03/21
6,849,500 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,849,500 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,849,500 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,849,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,849,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,849,500 ریال
جمعه
1401/03/27
6,849,500 ریال
شنبه
1401/03/28
6,849,500 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,849,500 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,849,500 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,849,500 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
14,490,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
14,490,000 ریال
جمعه
1401/04/03
14,490,000 ریال
شنبه
1401/04/04
14,490,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,034,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
8,034,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,034,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,806,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,034,000 ریال
جمعه
1401/03/13
8,034,000 ریال
شنبه
1401/03/14
8,034,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
8,806,500 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,034,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,806,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,034,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,034,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,034,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,806,500 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,806,500 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,806,500 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,034,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,034,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,034,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,806,500 ریال
شنبه
1401/03/28
8,034,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,806,500 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,034,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,806,500 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
15,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
18,300,000 ریال
جمعه
1401/04/03
18,300,000 ریال
شنبه
1401/04/04
18,300,000 ریال
سوئیت یک خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,630,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
9,630,500 ریال
سه شنبه
1401/03/10
9,630,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
9,630,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
9,630,500 ریال
دوشنبه
1401/03/16
9,630,500 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,630,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,630,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,630,500 ریال
جمعه
1401/03/20
9,630,500 ریال
شنبه
1401/03/21
9,630,500 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,630,500 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,630,500 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,630,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,630,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,630,500 ریال
جمعه
1401/03/27
9,630,500 ریال
شنبه
1401/03/28
9,630,500 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,630,500 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,630,500 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,630,500 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
18,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
18,300,000 ریال
جمعه
1401/04/03
18,300,000 ریال
شنبه
1401/04/04
18,300,000 ریال
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,590,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
16,590,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
16,590,000 ریال
جمعه
1401/04/03
16,590,000 ریال
شنبه
1401/04/04
16,590,000 ریال
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,215,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
19,215,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
19,215,000 ریال
جمعه
1401/04/03
19,215,000 ریال
شنبه
1401/04/04
19,215,000 ریال

قوانین هتل آرکا

صبحانه


امکانات هتل آرکا

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل آرکا

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.