ارم

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 196
آدرس هتل ارم :

قشم، بلوار آزادگان ، روبه روی شیلات

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل 4 ستاره ارم یکی از بهترین هتل های جزیره قشم میباشد این هتل در سال 13954 افتتاح شده و دارای 196 اتاق در 5 طبقه می باشد دسترسی راحت به مرکز شهر و مراکز تجاری از مزایای این هتل می باشد.

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در ارم

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته ویو دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت یک خوابه دو تخته معمولی تایپ A رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
چهار تختهC رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین تایپ C رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,785,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
9,785,000 ریال
شنبه
1401/03/07
9,785,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
9,785,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
9,785,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
9,785,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
9,785,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
9,785,000 ریال
جمعه
1401/03/13
9,785,000 ریال
شنبه
1401/03/14
9,785,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
9,785,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
9,785,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,785,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,785,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,785,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,785,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,785,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,785,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,785,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,785,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,785,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,785,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,785,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,785,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,785,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,785,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,785,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
9,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
9,870,000 ریال
جمعه
1401/04/03
9,870,000 ریال
شنبه
1401/04/04
9,870,000 ریال
دو تخته دابل تایپ C رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,785,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
9,785,000 ریال
شنبه
1401/03/07
9,785,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
9,785,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
9,785,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
9,785,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
9,785,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
9,785,000 ریال
جمعه
1401/03/13
9,785,000 ریال
شنبه
1401/03/14
9,785,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
9,785,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
9,785,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,785,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,785,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,785,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,785,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,785,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,785,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,785,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,785,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,785,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,785,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,785,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,785,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,785,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
9,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
9,870,000 ریال
جمعه
1401/04/03
9,870,000 ریال
شنبه
1401/04/04
9,870,000 ریال
سه تخته تایپ C رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,815,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/07
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
10,815,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,815,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
10,815,000 ریال
جمعه
1401/03/13
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/14
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,815,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,815,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,815,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,815,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,815,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,815,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
10,920,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
10,920,000 ریال
جمعه
1401/04/03
10,920,000 ریال
شنبه
1401/04/04
10,920,000 ریال
دو تخته دابل رو به لابی تایپ B رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,815,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/07
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
10,815,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,815,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
10,815,000 ریال
جمعه
1401/03/13
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,815,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,815,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,815,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,815,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,815,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
10,920,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
10,920,000 ریال
جمعه
1401/04/03
10,920,000 ریال
شنبه
1401/04/04
10,920,000 ریال
دو تخته تویین رو به لابی تایپ B رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,815,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/07
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
10,815,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,815,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
10,815,000 ریال
جمعه
1401/03/13
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/14
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,815,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,815,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,815,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,815,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,815,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,815,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,815,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,815,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,815,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
10,815,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/02
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/03
10,920,000 ریال
شنبه
1401/04/04
10,920,000 ریال
دوتخته تویین معمولی تایپ A رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
11,330,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,330,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
11,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,330,000 ریال
جمعه
1401/03/13
11,330,000 ریال
شنبه
1401/03/14
11,330,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,330,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,330,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,330,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,330,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,330,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,330,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
11,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
11,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
11,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
11,000,000 ریال
دو تخته دابل معمولی تایپ A رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,330,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
11,330,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,330,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
11,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,330,000 ریال
جمعه
1401/03/13
11,330,000 ریال
شنبه
1401/03/14
11,330,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,330,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,330,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,330,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,330,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,330,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,330,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
11,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
11,445,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
11,445,000 ریال
جمعه
1401/04/03
11,445,000 ریال
شنبه
1401/04/04
11,445,000 ریال
سه تخته رو به لابی تایپ B رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,845,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
11,845,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,845,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
11,845,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,845,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,845,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,845,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,845,000 ریال
جمعه
1401/03/13
11,845,000 ریال
شنبه
1401/03/14
11,845,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,845,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,845,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,845,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,845,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,845,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,845,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,845,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,845,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,845,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,845,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,845,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,845,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,845,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,845,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
11,845,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
11,970,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
11,970,000 ریال
جمعه
1401/04/03
11,970,000 ریال
شنبه
1401/04/04
11,970,000 ریال
دو تخته دابل رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,360,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
12,360,000 ریال
شنبه
1401/03/07
12,360,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,360,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,360,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
12,360,000 ریال
شنبه
1401/03/14
12,360,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
12,360,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,360,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,360,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,360,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,360,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,360,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,360,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,360,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,360,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,360,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,360,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,360,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,360,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
12,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
12,495,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
12,495,000 ریال
جمعه
1401/04/03
12,495,000 ریال
شنبه
1401/04/04
12,495,000 ریال
سه تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,935,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
14,935,000 ریال
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل ارمامکانات هتل ارم

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل ارم

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.