بوتیک ایرمان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 138
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 8,820,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل 4 ستاره بوتیک ایرمان یکی از زیباترین هتل های جزیره قشم می باشد این هتل در سال 1396 احداث شده و دارای 138 در 5 طبقه می باشد .این هتل زیبا دارای پرسنل آموزش دیده و مجرب می باشد

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در بوتیک ایرمان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل اکونومی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,820,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,820,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,820,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,820,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/16
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
8,820,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,820,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,820,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,820,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,820,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,820,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,820,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,820,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,820,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,820,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,820,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,820,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,820,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,059,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
10,059,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
10,059,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
10,059,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
10,059,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
10,059,000 ریال
جمعه
1401/04/17
10,059,000 ریال
شنبه
1401/04/18
10,059,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,059,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,059,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,059,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,059,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,059,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,059,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,059,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,059,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,059,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,059,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,059,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,059,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,059,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل استاندارد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,059,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
10,059,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
10,059,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
10,059,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
10,059,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
10,059,000 ریال
جمعه
1401/04/17
10,059,000 ریال
شنبه
1401/04/18
10,059,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,059,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,059,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,059,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,059,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,059,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,059,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,059,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,059,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,059,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,059,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,059,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,059,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,059,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,710,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
10,710,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
10,710,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
10,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
10,710,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
10,710,000 ریال
جمعه
1401/04/17
10,710,000 ریال
شنبه
1401/04/18
10,710,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,710,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,710,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,710,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,710,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,710,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,710,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,710,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,710,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,710,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,710,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,710,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل ویژه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,244,050 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
12,244,050 ریال
دوشنبه
1401/04/13
12,244,050 ریال
سه شنبه
1401/04/14
12,244,050 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
12,244,050 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
12,244,050 ریال
جمعه
1401/04/17
12,244,050 ریال
شنبه
1401/04/18
12,244,050 ریال
یکشنبه
1401/04/19
12,244,050 ریال
دوشنبه
1401/04/20
12,244,050 ریال
سه شنبه
1401/04/21
12,244,050 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
12,244,050 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
12,244,050 ریال
جمعه
1401/04/24
12,244,050 ریال
شنبه
1401/04/25
12,244,050 ریال
یکشنبه
1401/04/26
12,244,050 ریال
دوشنبه
1401/04/27
12,244,050 ریال
سه شنبه
1401/04/28
12,244,050 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
12,244,050 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
12,244,050 ریال
جمعه
1401/04/31
12,244,050 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,658,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
14,658,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
14,658,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
14,658,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
14,658,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
14,658,000 ریال
جمعه
1401/04/17
14,658,000 ریال
شنبه
1401/04/18
14,658,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
14,658,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
14,658,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,658,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,658,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,658,000 ریال
جمعه
1401/04/24
14,658,000 ریال
شنبه
1401/04/25
14,658,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
14,658,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
14,658,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
14,658,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,658,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,658,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,658,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل بوتیک ایرمان

صبحانه


امکانات هتل بوتیک ایرمان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل بوتیک ایرمان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.