دیاموند

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل دیاموند :

بازار بزرگ قدیم

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل تازه ساز سه ستاره دیاموند در سال 1399 تاسیس شده است دارای 6 طبقه و 55 بابا اتاق می باشد.نزدیکی به قلعه پرتقالی و بازار قدیم از مزایای این هتل است

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در دیاموند

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت یک خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
2,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
2,960,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
2,960,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
2,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
2,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
2,960,000 ریال
جمعه
1401/04/17
2,960,000 ریال
شنبه
1401/04/18
2,960,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
2,960,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
2,960,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
2,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
2,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
2,960,000 ریال
جمعه
1401/04/24
2,960,000 ریال
شنبه
1401/04/25
2,960,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
2,960,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
2,960,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
2,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
2,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
2,960,000 ریال
جمعه
1401/04/31
2,960,000 ریال
شنبه
1401/05/01
2,960,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
2,960,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
2,960,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
2,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
2,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
2,960,000 ریال
جمعه
1401/05/07
2,960,000 ریال
شنبه
1401/05/08
2,960,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
2,960,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
2,960,000 ریال
اتاق دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
2,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
2,960,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
2,960,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
2,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
2,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
2,960,000 ریال
جمعه
1401/04/17
2,960,000 ریال
شنبه
1401/04/18
2,960,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
2,960,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
2,960,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
2,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
2,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
2,960,000 ریال
جمعه
1401/04/24
2,960,000 ریال
شنبه
1401/04/25
2,960,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
2,960,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
2,960,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
2,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
2,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
2,960,000 ریال
جمعه
1401/04/31
2,960,000 ریال
شنبه
1401/05/01
2,960,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
2,960,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
2,960,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
2,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
2,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
2,960,000 ریال
جمعه
1401/05/07
2,960,000 ریال
شنبه
1401/05/08
2,960,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
2,960,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
2,960,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,880,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
3,880,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
3,880,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
3,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
3,880,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
3,880,000 ریال
جمعه
1401/04/17
3,880,000 ریال
شنبه
1401/04/18
3,880,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
3,880,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
3,880,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
3,880,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
3,880,000 ریال
جمعه
1401/04/24
3,880,000 ریال
شنبه
1401/04/25
3,880,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,880,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,880,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,880,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,880,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,880,000 ریال
شنبه
1401/05/01
3,880,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
3,880,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
3,880,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
3,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
3,880,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
3,880,000 ریال
جمعه
1401/05/07
3,880,000 ریال
شنبه
1401/05/08
3,880,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
3,880,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
3,880,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,720,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
5,720,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
5,720,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
5,720,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
5,720,000 ریال
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
5,720,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,720,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,720,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,720,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,720,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,720,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,720,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,720,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,720,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,720,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,720,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,720,000 ریال
شنبه
1401/05/01
5,720,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
5,720,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
5,720,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
5,720,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
5,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
5,720,000 ریال
جمعه
1401/05/07
5,720,000 ریال
شنبه
1401/05/08
5,720,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
5,720,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
5,720,000 ریال

قوانین هتل دیاموند

صبحانه


امکانات هتل دیاموند

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل دیاموند

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.