سما 2

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در سما 2

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت دو خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
2,550,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
1,836,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
1,836,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
2,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
2,550,000 ریال
جمعه
1401/03/13
2,550,000 ریال
شنبه
1401/03/14
2,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
2,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
2,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
2,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
2,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
2,550,000 ریال
جمعه
1401/03/20
2,550,000 ریال
شنبه
1401/03/21
2,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
2,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
2,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
2,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
2,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
2,550,000 ریال
جمعه
1401/03/27
2,550,000 ریال
شنبه
1401/03/28
2,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
2,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
2,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
2,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت دو خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,080,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
4,029,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,029,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,426,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,426,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,426,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,426,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,426,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
5,304,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,080,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,080,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,080,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,080,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,080,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,080,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,080,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,080,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,080,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,080,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,590,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
3,162,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
3,162,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
5,610,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
5,610,000 ریال
جمعه
1401/03/13
5,610,000 ریال
شنبه
1401/03/14
5,610,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
4,590,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,590,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,304,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
2,539,800 ریال
سه شنبه
1401/03/10
2,539,800 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
5,406,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
5,406,000 ریال
جمعه
1401/03/13
5,406,000 ریال
شنبه
1401/03/14
5,304,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
5,304,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
5,610,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل سما 2


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل سما 2

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.