شادناز ۱

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در شادناز ۱

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت یک خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
3,680,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
3,790,400 ریال
شنبه
1401/03/07
3,790,400 ریال
یکشنبه
1401/03/08
3,790,400 ریال
دوشنبه
1401/03/09
3,790,400 ریال
سه شنبه
1401/03/10
3,790,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
3,790,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
3,790,400 ریال
جمعه
1401/03/13
3,790,400 ریال
شنبه
1401/03/14
3,790,400 ریال
یکشنبه
1401/03/15
3,790,400 ریال
دوشنبه
1401/03/16
3,790,400 ریال
سه شنبه
1401/03/17
3,790,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
3,790,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
3,790,400 ریال
جمعه
1401/03/20
3,790,400 ریال
شنبه
1401/03/21
3,790,400 ریال
یکشنبه
1401/03/22
3,790,400 ریال
دوشنبه
1401/03/23
3,790,400 ریال
سه شنبه
1401/03/24
3,790,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
3,790,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
3,790,400 ریال
جمعه
1401/03/27
3,790,400 ریال
شنبه
1401/03/28
3,790,400 ریال
یکشنبه
1401/03/29
3,790,400 ریال
دوشنبه
1401/03/30
3,790,400 ریال
سه شنبه
1401/03/31
3,790,400 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
3,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
3,680,000 ریال
جمعه
1401/04/03
3,680,000 ریال
شنبه
1401/04/04
3,680,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
4,680,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
4,820,400 ریال
شنبه
1401/03/07
4,820,400 ریال
یکشنبه
1401/03/08
4,820,400 ریال
دوشنبه
1401/03/09
4,820,400 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,820,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,820,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
4,820,400 ریال
جمعه
1401/03/13
4,820,400 ریال
شنبه
1401/03/14
4,820,400 ریال
یکشنبه
1401/03/15
4,820,400 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,820,400 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,820,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,820,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,820,400 ریال
جمعه
1401/03/20
4,820,400 ریال
شنبه
1401/03/21
4,820,400 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,820,400 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,820,400 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,820,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,820,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,820,400 ریال
جمعه
1401/03/27
4,820,400 ریال
شنبه
1401/03/28
4,820,400 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,820,400 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,820,400 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,820,400 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
4,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
4,680,000 ریال
جمعه
1401/04/03
4,680,000 ریال
شنبه
1401/04/04
4,680,000 ریال
سوئيت یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
5,680,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
5,850,400 ریال
شنبه
1401/03/07
5,850,400 ریال
یکشنبه
1401/03/08
5,850,400 ریال
دوشنبه
1401/03/09
5,850,400 ریال
سه شنبه
1401/03/10
5,850,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
5,850,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
5,850,400 ریال
جمعه
1401/03/13
5,850,400 ریال
شنبه
1401/03/14
5,850,400 ریال
یکشنبه
1401/03/15
5,850,400 ریال
دوشنبه
1401/03/16
5,850,400 ریال
سه شنبه
1401/03/17
5,850,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
5,850,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
5,850,400 ریال
جمعه
1401/03/20
5,850,400 ریال
شنبه
1401/03/21
5,850,400 ریال
یکشنبه
1401/03/22
5,850,400 ریال
دوشنبه
1401/03/23
5,850,400 ریال
سه شنبه
1401/03/24
5,850,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
5,850,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
5,850,400 ریال
جمعه
1401/03/27
5,850,400 ریال
شنبه
1401/03/28
5,850,400 ریال
یکشنبه
1401/03/29
5,850,400 ریال
دوشنبه
1401/03/30
5,850,400 ریال
سه شنبه
1401/03/31
5,850,400 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
5,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
5,680,000 ریال
جمعه
1401/04/03
5,680,000 ریال
شنبه
1401/04/04
5,680,000 ریال

قوانین هتل شادناز ۱


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل شادناز ۱

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.