هتل هانی قشم

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 60
آدرس هتل هتل هانی قشم :

قشم، بلوار آزادی، نبش لقمان 11.

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 10,500,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل 4 ستاره هانی در سال 1399 تاسیس گردید این هتل دارای 60 اتاق در 4 طبقه می باشد دسترسی آسان به ساحل و قلعه پرتقالی ها و بازار قدیم قشم ازپ مزایای این هتل است

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل هانی قشم

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
10,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
10,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,500,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,500,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,500,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,025,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
11,025,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
11,025,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
11,025,000 ریال
جمعه
1401/07/15
11,025,000 ریال
شنبه
1401/07/16
11,025,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
11,025,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
11,025,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
11,025,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
11,025,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
11,025,000 ریال
جمعه
1401/07/22
11,025,000 ریال
شنبه
1401/07/23
11,025,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
11,025,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
11,025,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
11,025,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
11,025,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
11,025,000 ریال
جمعه
1401/07/29
11,025,000 ریال
شنبه
1401/07/30
11,025,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار (منو محدود) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
12,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
12,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
12,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
12,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار (منو محدود) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
12,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
12,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
12,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
12,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
12,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
12,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
12,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
12,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
12,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,650,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
13,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
13,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
13,650,000 ریال
جمعه
1401/07/15
13,650,000 ریال
شنبه
1401/07/16
13,650,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
13,650,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
13,650,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
13,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
13,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
13,650,000 ریال
جمعه
1401/07/22
13,650,000 ریال
شنبه
1401/07/23
13,650,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
13,650,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
13,650,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
13,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
13,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
13,650,000 ریال
جمعه
1401/07/29
13,650,000 ریال
شنبه
1401/07/30
13,650,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار (منو محدود) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
16,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
16,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
16,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
16,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
16,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
16,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
16,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
16,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
16,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
16,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
16,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
16,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
16,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
16,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
16,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
20,475,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
20,475,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/15
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/07/16
20,475,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
20,475,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
20,475,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
20,475,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
20,475,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
20,475,000 ریال
جمعه
1401/07/22
20,475,000 ریال
شنبه
1401/07/23
20,475,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
20,475,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
20,475,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
20,475,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
20,475,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
20,475,000 ریال
جمعه
1401/07/29
20,475,000 ریال
شنبه
1401/07/30
20,475,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت یک خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار (منو محدود) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
24,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
24,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
24,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
24,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
24,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
24,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
24,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
24,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
24,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
24,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
24,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
24,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
24,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل هتل هانی قشمامکانات هتل هتل هانی قشم

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل هانی قشم

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.