هتل رخسار

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل رخسار

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته تویین کوچک بدون پنجره L رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل کوچک بدون پنجره L رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,429,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
4,429,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
4,429,000 ریال
جمعه
1401/03/06
4,429,000 ریال
شنبه
1401/03/07
4,429,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
4,429,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
4,429,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,429,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,429,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
5,356,000 ریال
جمعه
1401/03/13
5,356,000 ریال
شنبه
1401/03/14
5,356,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
5,356,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,429,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,429,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,429,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,429,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,429,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,429,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,429,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,429,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,429,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,429,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,429,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,429,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,429,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,429,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,429,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,429,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سه تخته کوچک بدون پنجره L رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,871,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
5,871,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
5,871,000 ریال
جمعه
1401/03/06
5,871,000 ریال
شنبه
1401/03/07
5,871,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
5,871,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
5,871,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
5,871,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
5,871,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,798,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,798,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,798,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,798,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
5,871,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
5,871,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
5,871,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
5,871,000 ریال
جمعه
1401/03/20
5,871,000 ریال
شنبه
1401/03/21
5,871,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
5,871,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
5,871,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
5,871,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
5,871,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
5,871,000 ریال
جمعه
1401/03/27
5,871,000 ریال
شنبه
1401/03/28
5,871,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
5,871,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
5,871,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
5,871,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سه تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,622,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
8,446,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
8,446,000 ریال
جمعه
1401/03/06
8,446,000 ریال
شنبه
1401/03/07
8,446,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,446,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
8,446,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,446,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,622,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,652,000 ریال
جمعه
1401/03/13
8,652,000 ریال
شنبه
1401/03/14
9,476,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
8,652,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,446,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,446,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,446,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,622,000 ریال
جمعه
1401/03/20
7,622,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,446,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,622,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,446,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,622,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,446,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,622,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,446,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,622,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,446,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,622,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,622,000 ریال 7,622,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سوئیت یک خوابه سه تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,622,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
7,622,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
8,446,000 ریال
جمعه
1401/03/06
7,622,000 ریال
شنبه
1401/03/07
8,446,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,446,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
7,622,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,622,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,446,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
9,476,000 ریال
جمعه
1401/03/13
9,476,000 ریال
شنبه
1401/03/14
8,652,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
9,476,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
7,622,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,446,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,446,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,446,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,446,000 ریال
شنبه
1401/03/21
7,622,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,446,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,622,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,446,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,622,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,446,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,622,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,446,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,622,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,446,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سوئیت یک خوابه چهار تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,094,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
10,094,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
10,094,000 ریال
جمعه
1401/03/06
10,094,000 ریال
شنبه
1401/03/07
10,094,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
10,094,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
10,094,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,094,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,094,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,536,000 ریال
جمعه
1401/03/13
11,536,000 ریال
شنبه
1401/03/14
11,536,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,536,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,094,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,094,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,094,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,094,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,094,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,094,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,094,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,094,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,094,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,094,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,094,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,094,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,094,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,094,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,094,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,094,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سوئیت یک خوابه پنج تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,227,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
11,227,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
11,227,000 ریال
جمعه
1401/03/06
11,227,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,227,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
11,227,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,227,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,227,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,227,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
12,566,000 ریال
جمعه
1401/03/13
12,566,000 ریال
شنبه
1401/03/14
12,566,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
12,566,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,227,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,227,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,227,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,227,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,227,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,227,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,227,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,227,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,227,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,227,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,227,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,227,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,227,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,227,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,227,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,227,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02

قوانین هتل هتل رخسارامکانات هتل هتل رخسار

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل رخسار

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.