هتل ساحل طلایی قشم

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل ساحل طلایی قشم :

W559+85M، قشم، استان هرمزگان

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل ساحل طلایی قشم

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
اتاق یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
اتاق دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,885,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
6,885,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
6,885,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
6,885,000 ریال
جمعه
1401/04/17
6,885,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,885,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,885,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,885,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,885,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,885,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,885,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,885,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,885,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,885,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,885,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,885,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,885,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,885,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,885,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
اتاق سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,415,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
8,415,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,415,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,415,000 ریال
جمعه
1401/04/17
8,415,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,415,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,415,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,415,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,415,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,415,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,415,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,415,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,415,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,415,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,415,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,415,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,415,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,415,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,415,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
اتاق چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,180,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
9,180,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
9,180,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
9,180,000 ریال
جمعه
1401/04/17
9,180,000 ریال
شنبه
1401/04/18
9,180,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,180,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,180,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,180,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,180,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,180,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,180,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,180,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,180,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,180,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,180,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,180,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,180,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,180,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته vip رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,006,200 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
10,006,200 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
10,006,200 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
10,006,200 ریال
جمعه
1401/04/17
10,006,200 ریال
شنبه
1401/04/18
10,006,200 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,006,200 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,006,200 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,006,200 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,006,200 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,006,200 ریال
جمعه
1401/04/24
10,006,200 ریال
شنبه
1401/04/25
10,006,200 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,006,200 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,006,200 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,006,200 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,006,200 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,006,200 ریال
جمعه
1401/04/31
10,006,200 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل ساحل طلایی قشمامکانات هتل هتل ساحل طلایی قشم

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل ساحل طلایی قشم

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.