پرشین گلف

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 122
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل سه ستاره پرشین گلف جزیره قشم یکی از بهترین هتل ها در سطح جزیره می باشد این هتل در 5 طبقه و دارای 122 اتاق با ظرفیت خای بالا می باشد.نزدیکی به مراکز تجاری صدفو بازار قدیم و بازار نور و همچنین درگهان از ویژگی های این هتل می باشد

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در پرشین گلف

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
هفت تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
هشت تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
ده تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
نه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
اتاق دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
2,647,100 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
2,647,100 ریال
شنبه
1401/03/07
2,647,100 ریال
یکشنبه
1401/03/08
2,647,100 ریال
دوشنبه
1401/03/09
2,647,100 ریال
سه شنبه
1401/03/10
2,647,100 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
2,647,100 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
2,647,100 ریال
جمعه
1401/03/13
2,647,100 ریال
شنبه
1401/03/14
2,647,100 ریال
یکشنبه
1401/03/15
2,647,100 ریال
دوشنبه
1401/03/16
2,647,100 ریال
سه شنبه
1401/03/17
2,647,100 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
2,647,100 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
2,647,100 ریال
جمعه
1401/03/20
2,647,100 ریال
شنبه
1401/03/21
2,647,100 ریال
یکشنبه
1401/03/22
2,647,100 ریال
دوشنبه
1401/03/23
2,647,100 ریال
سه شنبه
1401/03/24
2,647,100 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
2,647,100 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
3,532,900 ریال
جمعه
1401/03/27
3,532,900 ریال
شنبه
1401/03/28
3,532,900 ریال
یکشنبه
1401/03/29
3,532,900 ریال
دوشنبه
1401/03/30
3,532,900 ریال
سه شنبه
1401/03/31
3,532,900 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
اتاق سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,708,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
3,708,000 ریال
شنبه
1401/03/07
3,708,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
3,708,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
3,708,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
3,708,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
3,708,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
3,708,000 ریال
جمعه
1401/03/13
3,708,000 ریال
شنبه
1401/03/14
3,708,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
3,708,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
3,708,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
3,708,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
3,708,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
3,708,000 ریال
جمعه
1401/03/20
3,708,000 ریال
شنبه
1401/03/21
3,708,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
3,708,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
3,708,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
3,708,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
3,708,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,521,700 ریال
جمعه
1401/03/27
4,521,700 ریال
شنبه
1401/03/28
4,521,700 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,521,700 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,521,700 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,521,700 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
اتاق چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,635,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
4,635,000 ریال
شنبه
1401/03/07
4,635,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
4,635,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
4,635,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,635,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,635,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
4,635,000 ریال
جمعه
1401/03/13
4,635,000 ریال
شنبه
1401/03/14
4,635,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
4,635,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,635,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,635,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,635,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,635,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,635,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,635,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,635,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,635,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,635,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
5,510,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
5,510,500 ریال
جمعه
1401/03/27
5,510,500 ریال
شنبه
1401/03/28
5,510,500 ریال
یکشنبه
1401/03/29
5,510,500 ریال
دوشنبه
1401/03/30
5,510,500 ریال
سه شنبه
1401/03/31
5,510,500 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
اتاق پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,665,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
5,665,000 ریال
شنبه
1401/03/07
5,665,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
5,665,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
5,665,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
5,665,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
5,665,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
5,665,000 ریال
جمعه
1401/03/13
5,665,000 ریال
شنبه
1401/03/14
5,665,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
5,665,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
5,665,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
5,665,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
5,665,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
5,665,000 ریال
جمعه
1401/03/20
5,665,000 ریال
شنبه
1401/03/21
5,665,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
5,665,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
5,665,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
5,665,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
5,665,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,489,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,489,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,489,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,489,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,489,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,489,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
اتاق شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,592,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
6,592,000 ریال
شنبه
1401/03/07
6,592,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,592,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,592,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,592,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,592,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,592,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,592,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,592,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,592,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,592,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,592,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,592,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,592,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,592,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,592,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,592,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,592,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,592,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,592,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,519,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,519,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,519,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,519,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,519,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,519,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل پرشین گلف

صبحانه


امکانات هتل پرشین گلف

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل پرشین گلف

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.