هاله بانه

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هاله بانه :

بانه، خیابان مطهری، میدان فرمانداری

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,830,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هاله بانه

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,830,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
5,830,000 ریال
شنبه
1401/03/07
5,830,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
5,830,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
5,830,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
5,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
5,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
5,830,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
5,830,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
5,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
5,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
5,830,000 ریال
جمعه
1401/03/20
5,830,000 ریال
شنبه
1401/03/21
5,830,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
5,830,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
5,830,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
5,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
5,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
5,830,000 ریال
جمعه
1401/03/27
5,830,000 ریال
شنبه
1401/03/28
5,830,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
5,830,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
5,830,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
5,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
5,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
5,830,000 ریال
جمعه
1401/04/03
5,830,000 ریال
شنبه
1401/04/04
5,830,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,040,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
8,040,000 ریال
شنبه
1401/03/07
8,040,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,040,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
8,040,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,040,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,040,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,040,000 ریال
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
8,040,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,040,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,040,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,040,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,040,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,040,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,040,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,040,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,040,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,040,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,040,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,040,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,040,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,040,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,040,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,040,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
8,040,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
8,040,000 ریال
جمعه
1401/04/03
8,040,000 ریال
شنبه
1401/04/04
8,040,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,040,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
8,040,000 ریال
شنبه
1401/03/07
8,040,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,040,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
8,040,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,040,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,040,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,040,000 ریال
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
8,040,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,040,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,040,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,040,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,040,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,040,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,040,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,040,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,040,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,040,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,040,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,040,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,040,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,040,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,040,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,040,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
8,040,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
8,040,000 ریال
جمعه
1401/04/03
8,040,000 ریال
شنبه
1401/04/04
8,040,000 ریال
سوئیت سه تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,840,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
12,710,000 ریال
شنبه
1401/03/07
9,840,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,710,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
9,840,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
9,840,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
12,710,000 ریال
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
9,840,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,710,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,710,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,840,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,710,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,710,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,710,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,710,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,840,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,840,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,710,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,840,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,840,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,840,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
9,840,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
12,710,000 ریال
جمعه
1401/04/03
9,840,000 ریال
شنبه
1401/04/04
12,710,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,840,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
12,710,000 ریال
شنبه
1401/03/07
12,710,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,710,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,710,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
12,710,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
12,710,000 ریال
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
12,710,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,710,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,710,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,710,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,710,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,710,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,710,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,840,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,840,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,710,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,710,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,840,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,710,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
12,710,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
9,840,000 ریال
جمعه
1401/04/03
9,840,000 ریال
شنبه
1401/04/04
9,840,000 ریال
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,680,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
11,680,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,680,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
11,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,680,000 ریال
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
11,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,680,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,680,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,680,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,680,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,680,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,680,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
11,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
11,680,000 ریال
جمعه
1401/04/03
11,680,000 ریال
شنبه
1401/04/04
11,680,000 ریال

قوانین هتل هاله بانهامکانات هتل هاله بانه

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هاله بانه

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.