هتل اطلس شیراز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل اطلس شیراز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
کانکت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,070,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
6,070,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
6,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
6,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
6,070,000 ریال
جمعه
1401/07/08
6,070,000 ریال
شنبه
1401/07/09
6,070,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
6,070,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
6,070,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
6,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
6,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
6,070,000 ریال
جمعه
1401/07/15
6,070,000 ریال
شنبه
1401/07/16
6,070,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
6,070,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
6,070,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
6,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
6,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
6,070,000 ریال
جمعه
1401/07/22
6,070,000 ریال
شنبه
1401/07/23
6,070,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
6,070,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
6,070,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
6,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
6,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
6,070,000 ریال
جمعه
1401/07/29
6,070,000 ریال
شنبه
1401/07/30
6,070,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/08/02
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/08/03
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,070,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
6,070,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
6,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
6,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
6,070,000 ریال
جمعه
1401/07/08
6,070,000 ریال
شنبه
1401/07/09
6,070,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
6,070,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
6,070,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
6,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
6,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
6,070,000 ریال
جمعه
1401/07/15
6,070,000 ریال
شنبه
1401/07/16
6,070,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
6,070,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
6,070,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
6,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
6,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
6,070,000 ریال
جمعه
1401/07/22
6,070,000 ریال
شنبه
1401/07/23
6,070,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
6,070,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
6,070,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
6,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
6,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
6,070,000 ریال
جمعه
1401/07/29
6,070,000 ریال
شنبه
1401/07/30
6,070,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/08/02
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/08/03
ظرفیت تکمیل
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,340,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
8,340,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
8,340,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
8,340,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
8,340,000 ریال
جمعه
1401/07/08
8,340,000 ریال
شنبه
1401/07/09
8,340,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
8,340,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
8,340,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
8,340,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
8,340,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
8,340,000 ریال
جمعه
1401/07/15
8,340,000 ریال
شنبه
1401/07/16
8,340,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
8,340,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
8,340,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
8,340,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
8,340,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
8,340,000 ریال
جمعه
1401/07/22
8,340,000 ریال
شنبه
1401/07/23
8,340,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
8,340,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
8,340,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
8,340,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
8,340,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
8,340,000 ریال
جمعه
1401/07/29
8,340,000 ریال
شنبه
1401/07/30
8,340,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/08/02
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/08/03
ظرفیت تکمیل

قوانین هتل هتل اطلس شیراز


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل اطلس شیراز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.