اقامتگاه بوم گردی ترنجستان شیراز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل اقامتگاه بوم گردی ترنجستان شیراز :

شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه 24 نارنجستان قوام

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در اقامتگاه بوم گردی ترنجستان شیراز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دوتخته توئین ترنج رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت یک خوابه پنج تخته قاجاریه زیر زمین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل آرامش بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه نفره سه دری رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت یک خوابه دو تخته قاجاریه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل پهلوی با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,990,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
5,990,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
5,990,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
5,990,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,990,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
5,990,000 ریال
جمعه
1401/04/17
5,990,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,990,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,990,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,990,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,990,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,990,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,990,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,990,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,990,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,990,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,990,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,990,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,990,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,990,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,990,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو نفره کف خواب پنج دری VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,990,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
6,990,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
6,990,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
6,990,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
6,990,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
6,990,000 ریال
جمعه
1401/04/17
6,990,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,990,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,990,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,990,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,990,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,990,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,990,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,990,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,990,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,990,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,990,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,990,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,990,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,990,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,990,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته آرامش بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,500,000 ریال
جمعه
1401/04/17
8,500,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته سه دری رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
9,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
9,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
9,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
9,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
9,200,000 ریال
جمعه
1401/04/17
9,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
9,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل اقامتگاه بوم گردی ترنجستان شیرازامکانات هتل اقامتگاه بوم گردی ترنجستان شیراز

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل اقامتگاه بوم گردی ترنجستان شیراز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.