هتل بزرگ شیراز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 158
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل 5 ستاره بزرگ شیراز در شمال دروازه قران واقع است هتل بزرگ شیراز با معماری منحصر بفرد و زیبا یکی از بهترین هتل های شهر شیراز می باشد.

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل بزرگ شیراز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوییت رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
12,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
12,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
12,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
12,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
12,700,000 ریال
جمعه
1401/04/24
12,700,000 ریال
شنبه
1401/04/25
12,700,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
12,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/28
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/29
12,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
12,700,000 ریال
جمعه
1401/04/31
12,700,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,060,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
22,060,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
22,060,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
22,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
22,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
22,060,000 ریال
جمعه
1401/04/24
22,060,000 ریال
شنبه
1401/04/25
22,060,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
22,060,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
22,060,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
22,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
22,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
22,060,000 ریال
جمعه
1401/04/31
22,060,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,060,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
22,060,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
22,060,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
22,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
22,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
22,060,000 ریال
جمعه
1401/04/24
22,060,000 ریال
شنبه
1401/04/25
22,060,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
22,060,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
22,060,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
22,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
22,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
22,060,000 ریال
جمعه
1401/04/31
22,060,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
کانکت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
31,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
31,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
31,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/22
31,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
31,700,000 ریال
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
31,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
31,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
31,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
31,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
31,700,000 ریال
جمعه
1401/04/31
31,700,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل هتل بزرگ شیراز

ورورد به هتل : ساعت 2 بعدازظهر

خروج از هتل : ساعت 12 ظهر

دسترسی به استخر سرپوشیده از ساعت 8:00 صبح تا 10:00 شب در دسترس است

استخر روباز فصلی از ژوئن تا اکتبر ( تابستان ) باز است

حداقل سن پذیرش 18 سال است

اقامت کودکان (6 سال و جوان تر ) در صورت استفاده از تخت های موجود در اتاق والدین یا سرپرست، رایگان است.


امکانات هتل هتل بزرگ شیراز

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل بزرگ شیراز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.